กลุ่มดาวมังกร เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าเหนือ สามารถเห็นวนรอบขั้วฟ้าจากตำบลที่มีละติจูดสูง ๆ กลุ่มดาวนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มในรายการของทอเลมี และยังเป็นกลุ่มดาวในรายชื่อกลุ่มดาวสมัยใหม่ 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล

กลุ่มดาวมังกร (Draco)
กลุ่มดาวมังกร
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Dra
ชื่อคุณศัพท์: Draconis
สัญลักษณ์: มังกร
ไรต์แอสเซนชัน:15 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: +75°
เนื้อที่:1083 ตารางองศา (อันดับที่ 8)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
3
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวเอลเทนิน (γ Dra)
(ความส่องสว่างปรากฏ = 2.23)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกมังกร
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์
กลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส
กลุ่มดาวพิณ
กลุ่มดาวหงส์
กลุ่มดาวซีฟิอัส
กลุ่มดาวหมีเล็ก
กลุ่มดาวยีราฟ
กลุ่มดาวหมีใหญ่
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +90° ถึง −15°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนกรกฎาคม