กลุ่มดาวผมเบเรนิซ

กลุ่มดาวผมเบเรนิซ เป็นกลุ่มดาวที่เคยเป็นเพียงดาวเรียงเด่นมาก่อน อยู่ใกล้กลุ่มดาวสิงโต ในอดีตจึงเคยยอมรับกันว่าเป็นส่วนหางของสิงโต

กลุ่มดาวผมเบเรนิซ (Coma Berenices)
กลุ่มดาวผมเบเรนิซ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Com
ชื่อคุณศัพท์: Comae Berenices
สัญลักษณ์: ผมของพระนางเบเรนิซที่ 2
ไรต์แอสเซนชัน:12.76 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: +21.83°
เนื้อที่:386 ตารางองศา (อันดับที่ 42)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:β Com
(ความส่องสว่างปรากฏ = 4.26)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกผมเบเรนิซ
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวหมาล่าเนื้อ
กลุ่มดาวหมีใหญ่
กลุ่มดาวสิงโต
กลุ่มดาวหญิงสาว
กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +90° ถึง −70°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนพฤษภาคม