กลุ่มดาวลูกธนู เป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ในท้องฟ้า รองจากกลุ่มดาวกางเขนใต้ และกลุ่มดาวม้าแกลบ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็เป็นกลุ่มดาวเก่าแก่หนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มที่อยู่ในรายการของทอเลมี ในบรรดากลุ่มดาว 88 กลุ่มดาวลูกธนูเป็นกลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล

กลุ่มดาวลูกธนู (Sagitta)
กลุ่มดาวลูกธนู
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Sge
ชื่อคุณศัพท์: Sagittae
สัญลักษณ์: ลูกธนู
ไรต์แอสเซนชัน:19.8333 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: 18.66°
เนื้อที่:80 ตารางองศา (อันดับที่ 86)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:γ ลูกธนู
(ความส่องสว่างปรากฏ = 3.47)
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวหมาจิ้งจอก
กลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส
กลุ่มดาวนกอินทรี
กลุ่มดาวโลมา
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +90° ถึง −70°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนสิงหาคม