กลุ่มดาวหญิงสาว

กลุ่มดาวหญิงสาว หรือ กลุ่มดาวกันย์ (♍) เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศี อยู่ระหว่างกลุ่มดาวสิงโตทางทิศตะวันตก กับกลุ่มดาวตาชั่งทางทิศตะวันออก กลุ่มดาวหญิงสาวเป็นกลุ่มดาวขนาดใหญ่ สังเกตเห็นได้ง่ายโดยอาศัยดาวรวงข้าว ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่ม

กลุ่มดาวหญิงสาว (Virgo)
กลุ่มดาวหญิงสาว
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Vir
ชื่อคุณศัพท์: Virgo the Virgin
สัญลักษณ์: หญิงพรหมจารี
ไรต์แอสเซนชัน:13 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: 0°
เนื้อที่:1294 ตารางองศา (อันดับที่ 2)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
3
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวรวงข้าว (α Vir)
(ความส่องสว่างปรากฏ = 1.0)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกหญิงสาว
ฝนดาวตกมิวหญิงสาว
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์
กลุ่มดาวผมเบเรนิซ
กลุ่มดาวสิงโต
กลุ่มดาวถ้วย
กลุ่มดาวนกกา
กลุ่มดาวตาชั่ง
กลุ่มดาวงู (หัวงู)
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +80° ถึง −80°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนพฤษภาคม