กลุ่มดาวพิณ เป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มในรายการของทอเลมี และยังเป็นกลุ่มดาวในรายชื่อกลุ่มดาวสมัยใหม่ 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล กลุ่มดาวนี้มีขนาดเล็ก แต่หาง่ายเพราะมีดาวฤกษ์สว่างอย่างดาวเวกา ซึ่งเป็นปลายด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมฤดูร้อน

กลุ่มดาวพิณ (Lyra)
กลุ่มดาวพิณ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Lyr
ชื่อคุณศัพท์: Lyrae
สัญลักษณ์: พิณ
ไรต์แอสเซนชัน:19 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: 40°
เนื้อที่:286 ตารางองศา (อันดับที่ 52)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
1
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวเวกา (α Lyrae)
(ความส่องสว่างปรากฏ = 0.03)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกพิณ
ฝนดาวตกพิณมิถุนายน
ฝนดาวตกแอลฟาพิณ
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวมังกร
กลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส
กลุ่มดาวหมาจิ้งจอก
กลุ่มดาวหงส์
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +90° ถึง −40°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนสิงหาคม