กลุ่มดาวหมาจิ้งจอก

กลุ่มดาว

กลุ่มดาวหมาจิ้งจอก เป็นกลุ่มดาวจาง ๆ ในซีกฟ้าเหนือ อยู่ตรงกลางของสามเหลี่ยมฤดูร้อนที่ประกอบขึ้นจากดาวสว่าง 3 ดวง คือ ดาวเดเนบ, ดาวเวกา และดาวตานกอินทรี

กลุ่มดาวหมาจิ้งจอก (Vulpecula)
กลุ่มดาวหมาจิ้งจอก
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Vul
ชื่อคุณศัพท์: Vulpeculae
สัญลักษณ์: หมาจิ้งจอก
ไรต์แอสเซนชัน:20 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: 25°
เนื้อที่:268 ตารางองศา (อันดับที่ 54)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวแอนเซอร์ (α Vul)
(ความส่องสว่างปรากฏ = 4.44)
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวหงส์
กลุ่มดาวพิณ
กลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส
กลุ่มดาวลูกศร
กลุ่มดาวโลมา
กลุ่มดาวม้าบิน
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +90° ถึง −55°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนกันยายน