กลุ่มดาวสิงโต หรือ กลุ่มดาวสิงห์ (♌) เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศี อยู่ระหว่างกลุ่มดาวปูทางทิศตะวันตก กับกลุ่มดาวหญิงสาวทางทิศตะวันออกแและเป็นกลุ่มดาวประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งอยู่ในราศีสิงห์

กลุ่มดาวสิงโต (Leo)
กลุ่มดาวสิงโต
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Leo
ชื่อคุณศัพท์: Leonis
สัญลักษณ์: สิงโต
ไรต์แอสเซนชัน:11 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: 15°
เนื้อที่:947 ตารางองศา (อันดับที่ 12)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
3
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวหัวใจสิงห์ (α Leo)
(ความส่องสว่างปรากฏ = 1.4)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกสิงโต
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวหมีใหญ่
กลุ่มดาวสิงโตเล็ก
กลุ่มดาวปู
กลุ่มดาวงูไฮดรา
กลุ่มดาวเซกซ์แทนต์
กลุ่มดาวถ้วย
กลุ่มดาวหญิงสาว
กลุ่มดาวผมเบเรนิซ
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +90° ถึง −65°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนเมษายน