กลุ่มดาวสามเหลี่ยม

กลุ่มดาวสามเหลี่ยม เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มที่อยู่ในรายการของทอเลมี และยังเป็นกลุ่มดาวในรายการกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล มีดาว 3 ดวงเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยม

กลุ่มดาวสามเหลี่ยม (Triangulum)
กลุ่มดาวสามเหลี่ยม
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Tri
ชื่อคุณศัพท์: Trianguli
สัญลักษณ์: สามเหลี่ยม
ไรต์แอสเซนชัน:2 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: 32°
เนื้อที่:132 ตารางองศา (อันดับที่ 78)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:β Tri
(ความส่องสว่างปรากฏ = 3.00)
ฝนดาวตก:ไม่มี
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวแกะ
กลุ่มดาวแอนดรอเมดา
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +90° ถึง −58°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนธันวาคม