กลุ่มดาวสารถี เป็นกลุ่มดาวทางซีกฟ้าเหนือที่มีทางช้างเผือกพาดผ่าน เป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มที่อยู่ในรายการของทอเลมี และยังเป็นกลุ่มดาวในรายการกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด คือ ดาวคะเพลลา เกี่ยวข้องกับแพะเพศเมีย ชื่อ อมาลเทีย เรียกดาว 3 ดวง คือ เอปไซลอนสารถี ซีตาสารถี และอีตาสารถี ว่า Haedi (ลูกแพะ) มีดาวที่ใช้ร่วมกับกลุ่มดาววัว1ดวง คือ เอลแน็ท (เบต้า ทอรี่) โชติมาตรปรากฏ 1.62

กลุ่มดาวสารถี (Auriga)
กลุ่มดาวสารถี
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Aur
ชื่อคุณศัพท์: Aurigae
สัญลักษณ์: สารถี (คนขับรถม้า)
ไรต์แอสเซนชัน:6 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: +40°
เนื้อที่:657 ตารางองศา (อันดับที่ 21)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
4
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวดาวคะเพลลา (α Aur)
(ความส่องสว่างปรากฏ = 0.08)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกแอลฟาสารถี
ฝนดาวตกเดลตาสารถี
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวยีราฟ
กลุ่มดาวเพอร์ซิอัส
กลุ่มดาววัว
กลุ่มดาวคนคู่
กลุ่มดาวแมวป่า
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +90° ถึง −40°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนกุมภาพันธ์พิกัด: Sky map 06h 00m 00s, +40° 00′ 00″