กลุ่มดาวยีราฟ เป็นกลุ่มดาวขนาดใหญ่ในซีกฟ้าเหนือ แต่ไม่เด่นชัดเพราะดาวฤกษ์สมาชิกมีความสว่างน้อย ปรากฏครั้งแรกในบันทึกของจาคอบ บาร์ตช์ เมื่อ ค.ศ. 1624 แต่อาจกำเนิดขึ้นก่อนหน้านั้นโดย เพทรัส แพลนเซียส

กลุ่มดาวยีราฟ (Camelopardalis)
กลุ่มดาวยีราฟ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Cam
ชื่อคุณศัพท์: Camelopardalis
สัญลักษณ์: ยีราฟ
ไรต์แอสเซนชัน:6 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: +70°
เนื้อที่:757 ตารางองศา (อันดับที่ 18)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:β Cam
(ความส่องสว่างปรากฏ = 4.03)
ฝนดาวตก:-
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวมังกร
กลุ่มดาวหมีเล็ก
กลุ่มดาวซีฟิอัส
กลุ่มดาวแคสซิโอเปีย
กลุ่มดาวเพอร์ซิอัส
กลุ่มดาวสารถี
กลุ่มดาวแมวป่า
กลุ่มดาวหมีใหญ่
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +90° ถึง −10°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนกุมภาพันธ์พิกัด: Sky map 06h 00m 00s, +70° 00′ 00″