มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร

การประกวดความงามของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร (อังกฤษ: Miss Grand Bangkok) เป็นการประกวดนางงามสำหรับหญิงระดับจังหวัดในจังหวัดกรุงเทพมหานครของประเทศไทย​ จุดประสงค์เพื่อเข้าร่วมการประกวดและได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2016 และส่งประกวดเวทีใหญ่คือมิสแกรนด์ไทยแลนด์

มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร
ก่อตั้งพ.ศ. 2016
ประเภทการประกวดความงาม
สํานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง
สมาชิก
มิสแกรนด์ไทยแลนด์
ภาษาทางการ
ไทย
องค์กรแม่
มิสแกรนด์ไทยแลนด์


ผลงานเข้ารอบ​ ​

แก้

สถิติเข้ารอบ​ 6 ครั้ง

ผู้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง อายุ
2024 ยุวภรณ์ ทรงงาม 26
2023 พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์ 29
2022-2021 อิงฟ้า วราหะ 27
2020 สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม 21
2019 ณัฐสุดา เติมใจ 20
2018 กชณิช อริยสิริภูวเดช 25
2017 เจสสิกา เอสพินเนอร์ 20
2016 วิสุมิตรา ประยูรพันธ์ 21

ผลงานการประกวดระดับมิสแกรนด์ไทยแลนด์

แก้
สัญลักษณ์สี
  : ชนะเลิศ
  : รองชนะเลิศ
  : เข้ารอบสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศ

มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
2024 ยุวภรณ์ ทรงงาม รองอันดับ 5
 • Best Arrival By CHAT Cosmetics
 • มิสแกรนด์ขวัญใจมหาชนชาวภูเก็ต
 • รองอันดับ​ 2 มิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่
2023 พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์ รองอันดับ 2
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
 • ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม
 • สาวผิวสวย
 • รองอันดับ​ 2 มิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่
 • Global​ Beauties Choice​ Award 2023
 • Grand​ Pageant's Choice Award 2023
2022 อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022
 • รองอันดับ​ 1​ มิสแกรนด์ขวัญใจขอนแก่น
 • ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน
 • มิสแกรนด์หมอลำไรส์ซิงสตาร์
 • สาวผิววิงค์
2021 งดจัดการประกวด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
2020 สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม เข้ารอบ 10 สุดท้าย
2019 ณัฐสุดา เติมใจ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
2018 กชณิช อริยสิริภูวเดช ไม่ผ่านเข้ารอบ
2017 เจสสิกา เอสพินเนอร์ เข้ารอบ 12 สุดท้าย
 • มิสแกรนด์ไรส์ซิ่งสตาร์
 • นางงามยิ้มสวย
2016 วิสุมิตรา ประยูรพันธ์ เข้ารอบ 20 สุดท้าย

การจัดประกวด

แก้

รายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายระดับจังหวัดของการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครรวมถึงผลการแข่งขัน

สัญลักษณ์สี
 •   : ชนะเลิศ
 •   : รองชนะเลิศหรืออันดับ 5/6
 •   : เข้ารอบสุดท้าย
 •   : เข้ารอบรองชนะเลิศ
 •   : รางวัลพิเศษหรือเข้ารอบสุดท้ายรางวัลพิเศษ
 •  –  : ถอนตัว
ผู้เข้ารอบชิงมิสแกรนด์จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปี
หมาย
เลข
2016 2017 2018 2019 2024
01 จริยา ตรีสันติสุขกุล มณีมัณตรา สุขีศรีโชติ พลอยปภัส สีมาธรรมะรักษ์ ศิริลักษณ์ ศิริโภชน์ ปาลิดา วรภัทรถิรกานต์
02 ศรัญญา สมใจ เสาวนีย์ เหลี่ยมหลุมภา ปาณิสรา ประพันธเทวา เมธันยวีร์ ภิวัฒธนพล กานฑ์พิชชา โทมุลา
03 ภีมนารา เพชรขวัญ เจสสิก้า เอสพินเนอร์ (ชนะ) ชนาภา คนสกุ อลงกรณ์ มิตรมนุษย์ รินฤชา เข็มนาค
04 สิริกัญญา ฟักขำ อาภาพร สุรากลี พีฌาณิกา อ่อนสว่าง รัฎฐพิชฌา มาลี เพชราภรณ์ ตระการดี
05 กัณต์กนิษฐ์ เงินบำรุง ยุวดี น้อยหลุบเลา ชนากานต์ สุขสถิตย์ สุฑารัตน์ แซ่กอ กมลชนก อร่ามศรี
06 มัลลิกา เต็มรัตน์ ณัฏ์ฐภรณ์ น้อยเมือง คลธวัลย์ คนหาญ จิราพร ช่างเพ็ชรผล กมลชนก ขันติพันธุวงษ์
07 อิสลา ปีเตอร์ ทรัพย์อนันต์ นิตยารส (รอง1) พรนภัส พลอยนิล วธูศิริ แทนสง่า กฤษฎาภรณ์ นาใคร
08 รุ้งลาวัลย์ การะเวก ธัญวรรณ ลูกน้ำเพชร ภิรญา ศรีมุกข์ ชดา ลอร์นี่ย์ ชุติญา เจียรกุล
09 ปภาวี เพชรรักษ์ (รอง1) อันนา ศรีสมบูรณ์ รินนัฏฐา ศิริธนโชตพงษ์ สิริวรรณ ใจปทุม นฤวรรณ เทพณรงค์
10 ชวัลรัตน์ บุญญาชลสินธ์ุ สุทธิดา ชุมชอบ ฐิติรัตน์ มณีดำ ธัญญลักษณ์ พงศ์เฉลิมพร ปวันรัตน์ สุทธิพันธ์
11 ภัทรกันย์ ปลื้มใจ อนุสรา สงครินทร์ ขวัญระวี บุญพรม พิมพ์นารา ปกรณ์ศิริกุล จิราภรณ์ วงษ์สว่าง
12 พรศิริ เพชรนุช ชนิษฐา สุวิพร ชุณิตา ว่องวิบูลย์รัตน์ ณภัฎฬฏา กองกมล ธวินันท์ ยั่งยืน
13 โชสิตา วรธเนตรธรรม (รอง2) ธันย์ชนก เพ็ชรายุทธพันธ์ รุจิรดา​ ศรีพิทักษ์ สกุล ป้านสกุล วรัญญา เลไธสง
14 ลลิตา ตรีสันติสุขกุล ณัฐสิญา อัครศิวานนท์ กชณิช อริยสิริภูวเดช ณัฐสุดา เติมใจ ภัทรธิรดา วันทา
15 วิสุมิตรา ประยูรพันธ์ (ชนะ) อริศรา อุดมศิลป์ ชาลิสา อัศวลิขิตสม พิมพ์นารา ยมภักดี ยุวภรณ์ ทรงงาม
16 ณัฏฐ์ชนานันท์ จันทิม กชณิช อริยสิริภูวเดช พิชญาวี เจริญรักษ์
17 ทิติยา สออนรัมย์ อาทิติยา เบ็ญจะปัก ชลิดา สุทธิทศธรรม
18 เกศกมล เชิญผึ้ง ดินา ป๋อพริ้ง กันต์นลิน สุขแก้ว
19 นัสนา เบญญาวรรณ (รอง2) อาภาพร สุรากลี น้ำเพชร แก้วกาศ
20 ณัฐนรี มูลเมือง ทีน่า สุริยาวงษ์
21 นันทริกา เผือกเกลี้ยง
22 จิรภิญญา ฉิมพาลี
รวม 15 20 19 15 22

2020–2022: ตัวแทนเขต

แก้
ผู้เข้ารอบชิงมิสแกรนด์จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปี
2020 2022 2023
บางบอน
บางกะปิ แป้งร่ำ ฉัตรโชคชวาล พรกนก ทินตั้งประดับ
บางแค จิตสุภา ธำรงชัยปกร
บางเขน เบญจณัฏฐ์ อักษรศรี
บางคอแหลม สิริวิมล เงาไม้
บางขุนเทียน กัญญาณัฐ ใจกว้าง
บางนา เกษจราภรณ์ เอกทวีวุฒิ
บางพลัด จุฑามาส บุญมี
บางรัก กชกร กอนตระกูล รัตน์ระพี ธรรมใจกุล
บางซื่อ จอมคุณสุภัค จุลศิลป์
บางกอกน้อย ปิยธิดา โพธิ์ทอง
บางกอกใหญ่ ศุภิสรา อุ่นแก้ว
บึงกุ่ม ขนิษฐา พุฒพันธ์
จตุจักร จันทร์ธิดา ระบือธรรม อิงฟ้า วราหะ พีรดา ยอดใจ
จอมทอง สุทธิพร อ่วมกอง
ดินแดง เขมนิจ มั่นคง
ดอนเมือง ชลลดา สุขสุแพทย์ เจนนิเฟอร์ นากิลา วิกานดา โคตรคำ
ดุสิต สุภาวิตา ปิยะสันติ์ อภิชา ยารังษีสกุล
ห้วยขวาง สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม อักษร เบ็ญจนิรัตน์ วรลัย วิทวัสชุติกุล
คันนายาว ทิพสุดา นิวงศา
คลองสามวา พรกนก ทินตั้งประดับ
คลองสาน หัสพร วงศาโรจน์
คลองเตย
หลักสี่ พิชญาวี เจริญรักษ์
ลาดกระบัง ธาริณ แก้วมณี
ลาดพร้าว พิมพ์ณดา ศิระลักษมีธรรม ปิยธิดา โพธิ์ทอง พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์
มีนบุรี ดิสนีย์ กิตติโสภณพันธุ์
หนองจอก ธิดาพร เกตุทอง
หนองแขม ธนพร สุริยะคำ
ปทุมวัน ณัฐพัชญ์ ชาติธีรรัตน์
ภาษีเจริญ ภัทรกันย์ ปลื้มใจ พัชรนันต์ จันทร์เต็ม กานต์ฤทัย ทัศบุตร
พญาไท บุญญารัตน์ ศรีมหาพรหม บราลี ร่วมรักษ์
พระโขนง ณัทณรัณ สิงหา ฤดีมาศ เที่ยงทัศน์ ธนัชพร พานแก้ว
พระนคร บุญธิตา เถาวัลย์ แจ็สมิน มูนเดล ปาณิศา สุทธิสว่าง
ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปทิตตา กาญจนดิฐ จุฑามณี พาราสิงห์
ประเวศ มัณฑกา วงคำ
ราษฎร์บูรณะ ศศิชา ดวงเกตุ
ราชเทวี มูซูกูต้า ยาเน่ วัชราภรณ์ รวยพงษ์ ชญานิศ ต.เจริญ
สายไหม สุนิสา เอี่ยมสำอางค์ ภัทรธิดา รัตนกระจ่าง
สัมพันธวงศ์
สะพานสูง นิรดา เกื้อหนองขุ่น
สาทร ศิริวิมล ต่ายแสง นันท์มนัส ไกรหา
สวนหลวง วรดา ฉัตรศรี
ตลิ่งชัน สุรดา เกิดสกุลวัฒนะ นัฏฐินี ทองอ่อน อารยา เวกชาลิกานน
ทวีวัฒนา
ธนบุรี พิชชาภัสร์ ยอรัมย์ พิชญานิน เชิงวิวัฒน์กิจ ดิสนีย์ กิตติโสภณพันธุ์
ทุ่งครุ
วังทองหลาง วนิดา ดอกกุหลาบ สุภาพร นาคสุวรรณ์
วัฒนา ดวงพร สมเพราะ กชพร ฮอพคินส์
ยานนาวา อิสรีย์ ธรากูลพิพัฒน์
รวม 42 14 20

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้