พระเจ้าช็อลจง

พระเจ้าช็อลจง (เกาหลี: 철종, ฮันจา: 哲宗) มีพระชนม์ชีพอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1831 - ค.ศ. 1863 โดยเป็นพระราชาย์ลำดับที่ 25 แห่งอาณาจักรโชซอน (ค.ศ. 1850 - ค.ศ. 1863)

พระเจ้าช็อลจง
Cheoljong2.jpg
พระบรมนามาภิไธยลี พยอน (이변, 李昪)
ลี วอนบอม (이원범, 李元範)
พระปรมาภิไธยพระเจ้าช็อลจง
พระราชอิสริยยศพระราชาองค์ที่ 25 แห่งโชซ็อน
ราชสกุลอี
ราชวงศ์โชซ็อน
ครองราชย์ค.ศ. 1849 – ค.ศ. 1864
รัชกาล14 ปี
รัชกาลก่อนพระเจ้าฮอนจง
รัชกาลถัดไปพระเจ้าโกจง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ25 กรกฎาคม ค.ศ. 1831(1831-07-25)
ฮันซ็อง อาณาจักรโชซ็อน
สวรรคต16 มกราคม ค.ศ. 1864 (32 พรรษา)
พระราชวังชังด็อก อาณาจักรโชซ็อน
พระราชบิดาองค์ชายแทวอน จอนกเย
พระราชมารดาพระชายายองซอง
พระมเหสีพระมเหสีชอริน
พระสนมพระสนมควีอิน ตระกูลปาร์ค
พระสนมควีอิน ตระกูลโจ
พระสนมควีอิน ตระกูลลี
พระสนมซุกอึย ตระกูลพัง
พระสนมซุกอึย ตระกูลพอม
พระเจ้าช็อลจง
ฮันกึล
ฮันจา
RRCheoljong
MRCh'ŏljong
นามปากกา
ฮันกึล
ฮันจา
RRDaeyongjae
MRTaeyongchae
ชื่อเกิด
ฮันกึล
ฮันจา
RRI Wonbeom
MRYi Wŏnpŏm
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล
ฮันจา
RRDoseung
MRTosŭng
ชื่อใหม่
ฮันกึล
ฮันจา
RRI Byeon
MRYi Pyŏn
Coat of Arms of Joseon Korea.svg พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อน
Portrait of King Taejo of Joseon.jpgพระเจ้าแทโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าจองจง
Taejong.JPGพระเจ้าแทจง
King Sejong-crop.JPGพระเจ้าเซจงมหาราช
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้ามุนจง
영모전 단종 어진 2.jpgพระเจ้าทันจง
세조 어진 초본.jpgพระเจ้าเซโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าเยจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าซองจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgองค์ชายยอนซัน
朝鲜中宗.jpgพระเจ้าจุงจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าอินจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้ามยองจง
朝鮮宣祖.jpgพระเจ้าซอนโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgองค์ชายควังแฮ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าอินโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าฮโยจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าฮยอนจง
Sukjong of Joseon.pngพระเจ้าซุกจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าคยองจง
Portrait of King Yeongjo.jpgพระเจ้ายองโจ
King JeongJo of Joseon.jpgพระเจ้าจองโจ
朝鲜纯祖.JPGพระเจ้าซุนโจ
朝鲜宪宗.jpgพระเจ้าฮอนจง
A portrait of Cheoljong.jpgพระเจ้าชอลจง
Korea-Portrait of Emperor Gojong-01.jpgจักรพรรดิโคจง
Emperor Sunjong.jpgจักรพรรดิซุนจง

พระเจ้าชอลจง มีพระนามเดิมว่า ลี พยอน พระราชสมภพเมื่อ ค.ศ. 1831 โดยเป็นพระโอรสของแทว็อนกุนช็อนกเย ซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าชายอึนนอน ดังนั้น พระองค์จึงเป็นพระปนัดดาของเจ้าชายรัชทายาทซาโด แต่เนื่องจากพระราชวงศ์ทางฝ่ายขององค์ชายอึนนอนได้เข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์ ทำให้องค์ชายอึนนอนและพระชายาถูกสำเร็จโทษในข้อหาข้องแวะคริสต์ศาสนาใน ค.ศ. 1801 จากเหตุการณ์สังหารหมู่ปีชินยู และต่อมาพระมารดาของพระองค์ คือ พระชายายงซอง ก็ถูกสำเร็จโทษด้วยข้อหาเดียวกัน ทำให้พระองค์ต้องทรงลี้ภัยไปเกาะเชจูและเปลี่ยนพระนามเป็น ลีวอนบอม และต่อมาเมื่อแทว็อนกุนช็อนกเยก็สิ้นพระชนม์ พระองค์จำต้องตรากตรำทำนาเลี้ยงชีพอยู่บนเกาะเชจู ด้วยเพราะการแก่งแย่งอำนาจของตระกูลคิมแห่งเมืองอันดง ทำให้สมาชิกพระราชวงศ์องค์อื่นๆ ตกอยู่ในสภาพตกต่ำเช่นกัน

ในปี ค.ศ. 1849 พระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อนสวรรคตโดยไม่มีได้สถาปนารัชทายาทไว้ พระนางคิม พระอัยยิกาเจ้าซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าซุนโจ ทรงมีหน้าที่ต้องเป็นผู้เลือกสรรพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปตามธรรมเนียม ทำให้พระนางขื้นมามีอำนาจแทนตระกูลโจที่นำโดยพระพันปีหลวง และพระนางทรงต้องการกษัตริย์หุ่นเชิดอีกพระองค์ จึงส่งขันทีไปเรียกตัวลีวอนบอมกลับมาจากเกาะเชจู ซึ่งพระองค์มีความใกล้ชิดตรงสายพระโลหิตกับพระราชวงศ์ที่สุด โดยเมื่อขันทีไปถึงเกาะเชจู ก็คำนับลีวอนบอมทั้งๆ ที่ลีวอนบอมกำลังทำนาอยู่อย่างนั้น และมีชีวิตที่แร้งแค้นยากลำบาก[1]

ในปี ค.ศ. 1850 ลีวอนบอมก็ทรงขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าช็อลจง แต่กระนั้นด้วยความที่ต้องทรงหลบหนีไปเกาะเชจูตั้งแต่ยังพระเยาว์ ทำให้ทรงไม่มีโอกาสจะเรียนหนังสือเหมือนสมาชิกพระราชวงศ์องค์อื่นๆ และทรงอ่านคำปฏิญาณในพิธีขึ้นครองราชย์ของพระองค์ไม่ออก กล่าวได้ว่าทรงเป็นกษัตริย์เกาหลีพระองค์เดียวที่ทรงพระอักษรไม่ออก และกล่าวกันว่ามีพระจริยวัตรเหมือนชาวประมง และเสวยน้ำจันท์มามายนัก

แม้พระเจ้าชอลจงจะพระชนมายุ 18 พรรษาแล้ว แต่พระอัยยิกาคิมก็ยังคงยึดอำนาจเป็นผู้สำเร็จราชการแทนและจัดแจงให้พระเจ้าช็อลจลอภิเษกกับ พระนางชอลอิน จากตระกูลคิมแห่งอันดง และทำการแก้แค้นตระกูลโจแห่งพงยาง โดยการขับขุนนางตระกูลโจออกจากราชสำนักไปหมดสิ้น เหลือแต่พระพันปีโจโดดเดี่ยวเดียวดายในพระราชวัง แต่เหตุการณ์ก็พลิกผัน เมื่อพระอัยยิกาคิมสวรรคตในปี ค.ศ. 1857 อำนาจของตระกูลคิมจึงเสื่อมลงและเป็นโอกาสให้พระพันปีโจฟื้นฟูอำนาจของตระกูลโจขึ้นมาอีกครั้ง

จนกระทั่งปี ค.ศ. 1863 พระเจ้าชอลจงสวรรคตโดยยังไม่ทันจะทรงมีรัชทายาท กล่าวกันอีกว่าแม้จะทรงครองราชย์มา 13 ปี แต่พระเจ้าชอลจงก็ยังมีพระจริยวัตรไม่สง่างามเหมือนชาวประมงและก็ยังทรงพระอักษรไม่ออกอยู่เหมือนเดิม แต่ในปี ค.ศ. 1897 ภายหลังจากที่พระเจ้าโกจงสถาปนาพระองค์เองเป็นจักรพรรดิแห่งเกาหลี จึงทรงแต่งตั้งพระเจ้าชอลจงเป็น ฮ่องเต้ชัง (章皇帝)

พระนามเต็มแก้ไข

พระเจ้า ชอลจง ฮุยยุน จองกุก ซูด็อก ซุนซอง ฮุมมยุง ควางโด ดนวอน ชางฮวา มุนฮย็อน มูซอง ฮอนอิน ยองฮโย แห่งโชซ็อน

พระราชวงศ์แก้ไข

 • พระราชบิดา: แทว็อนกุนช็อนกเย (전계대원군, 1785–1841) (โอรสขององค์ชายอึนออนซึ่งเป็นโอรสของเจ้าชายซาโดซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ายองโจ)
 • พระราชมารดา: เจ้าหญิงพระชายายงซอง ตระกูลยอม (용성부대부인 염씨)

พระมเหสี

พระสนม

 • พระสนมควีอิน ตระกูลปาร์ค (귀인 박씨)
 • พระสนมควีอิน ตระกูลโจ (귀인 조씨)
 • พระสนมควีอิน ตระกูลลี (귀인 이씨)
 • พระสนมซุกอึย ตระกูลพัง (숙의 방씨)
 • พระสนมซุกอึย ตระกูลพอม (숙의 범씨)
 • ซึงอีนซังกุง ตระกูลลี (궁인 이씨)
 • ซึงอึนซังกุง ตระกูลคิม (궁인 김씨)
 • ซึงอึนซังกุง ตระกูลปาร์ค (궁인 박씨)

พระราชโอรส

 • เจ้าชายไม่ทราบพระนาม พระราชโอรสของพระสนมควีอิน ตระกูลลี

พระราชธิดา

 • เจ้าหญิงไม่ทราบพระนาม พระราชธิดาของพระสนมควีอิน ตระกูลลี
 • เจ้าหญิงยองฮเย พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย ตระกูลพอม (ภายหลังอภิเสกกับ ปาร์ค ยองฮโย และมีธิดานามว่า ปาร์ค ชานจู ซึ่งอภิเสกกับเจ้าชายวูแห่งเกาหลี)

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าช็อลจง ถัดไป
พระเจ้าฮ็อนจง    
พระมหากษัตริย์โชซ็อน
(พ.ศ. 2392 - 2406)
  พระเจ้าโกจง