จักรพรรดิยุงฮีแห่งจักรวรรดิเกาหลี (เกาหลี: 융희제) หรือ สมเด็จพระเจ้าซุนจง (สมเด็จพระจักรพรรดิซุนจงเมอยองโดนินซองกุงแห่งจักรวรรดิเกาหลี) (เกาหลี: 순종) (25 มีนาคม ค.ศ. 1874 – 24 เมษายน ค.ศ. 1926) ทรงเป็นสมเด็จพระราชาหรือสมเด็จพระจักรพรรดิลำดับที่ 2 แห่งจักรวรรดิเกาหลี เป็นพระประมุข ลำดับที่ 27 ถ้านับจากสมัยราชอาณาจักรโชซอน และเป็นพระประมุขพระองค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของเกาหลี โดยพระองค์ทรงขึ้นเสวยราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิ ในปี ค.ศ. 1908 ซึ่งช่วงนี้เอง จักรวรรดิเกาหลีมีสถานะเป็นรัฐในอารักขาของจักรวรรดิญี่ปุ่น ทำให้พระองค์ทรงไม่มีพระราชอำนาจใดๆ เนื่องจากอำนาจทั้งหมดตกอยู่ในมือของผู้สำเร็จราชการชาวญี่ปุ่นและองค์ชายแดวอนจนหมดสิ้น อีกทั้งพระองค์มีพระพลานามัยไม่สู้แข็งแรงนัก การที่ญี่ปุ่นยินยอมให้พระองค์ขึ้นเสวยราชย์ก็เพื่อรอเวลาที่จะกลืนจักรวรรดิเกาหลีได้โดยสมบูรณ์เท่านั้น

จักรพรรดิยุงฮี
สมเด็จพระเจ้าซุนจง
Emperor Sunjong.jpg

พระปรมาภิไธย จักรพรรดิยุงฮี
พระอิสริยยศ จักรพรรดิแห่งเกาหลี
ราชวงศ์ ราชวงศ์ลี
รัชกาล พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2453 (3 ปี)
รัชกาลก่อน สมเด็จพระจักรพรรดิควางมู
รัชกาลถัดไป เจ้าชายอุยมิน มกุฎราชกุมารแห่งเกาหลี
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 25 มีนาคม พ.ศ. 2417
พระราชวังชางด๊อกกุง โซล จักรวรรดิเกาหลี
สวรรคต 24 เมษายน พ.ศ. 2469
พระราชวังชางด๊อกกุง เคโจ จักรวรรดิญี่ปุ่น (พระชนมายุ 52 พรรษา)
พระราชบิดา สมเด็จพระจักรพรรดิควางมู
พระราชมารดา สมเด็จพระจักรพรรดินีเมียงซอง
พระอัครมเหสี สมเด็จพระจักรพรรดินีซุนจอง
พระมเหสี สมเด็จพระจักรพรรดินีซุนเมียง
จักรพรรดิซุนจง
ฮันกึล
ฮันจา
RRSunjong Yungheeje
MRSunjong Yung'huije
นามปากกา
ฮันกึล정헌
ฮันจา正軒
RRJeongheon
MRChŏnghŏn
ชื่อเกิด
ฮันกึล이척
ฮันจา李坧
RRI Cheok
MRYi Ch'ŏk
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล군방
ฮันจา君邦
RRGunbang
MRKunbang
Korean Emperor Kojong and Crown Prince Yi Wang.jpg

ในที่สุด อีก 2 ปีถัดมา หรือในปี ค.ศ. 1910 จักรวรรดิญี่ปุ่นก็ได้ล้มล้างสถาบันจักรพรรดิของเกาหลีลงและควบคุมเชื้อสายราชวงศ์ลีทั้งหมดไปญี่ปุ่น ทำให้นักประวัติศาสตร์เกาหลีส่วนหนึ่งไม่ถือว่าพระองค์ทรงป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายแต่ถือว่าสมเด็จพระจักรพรรดิควางมูแห่งจักรวรรดิเกาหลี (พระเจ้าโกจง) ทรงเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายแทน

พระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

พระราชินี

การสิ้นสุดรัชกาลและยุคสมัยแห่งราชวงศ์แก้ไข

ในปี พ.ศ. 2453 (ค.ศ. 1910) สมเด็จพระจักรพรรดิยุงฮีแห่งจักรวรรดิเกาหลี (พระเจ้าซุนจง) ทรงถูกถอดออกจากตำแหน่งจักรพรรดิและลดฐานะเหลือเพียงกษัตริย์ ขณะที่ญี่ปุ่นก็ทำการล้มล้างสถาบันจักรพรรดิของเกาหลีด้วยการควบคุมเชื้อสายราชวงศ์ลีทั้งหมดไปไว้ที่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นตัวประกันและไม่ให้สามารถกลับคืนสู่อำนาจได้อีก เกาหลี จึงถูกปิดฉากความเป็นจักรวรรดิและยุคสมัยแห่งราชวงศ์กว่า 2 พันปีลงอย่างถาวรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พระราชตระกูลแก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลี พยองอึน (ทางเชื้อสาย)
เจ้าชายอึนซิน (พระบิดาบุญธรรม)
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าชายนัมยอน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าชายแทวอนฮึงซอน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระจักรพรรดิควางมู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระสนมมินโยฮุง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระจักรพรรดิยุงฮี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มินชิรอก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระจักรพรรดินีเมียงซอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฮันชางบู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ก่อนหน้า จักรพรรดิซุนจง ถัดไป
จักรพรรดิควางมู
(พระเจ้าโกจง)
   
จักรพรรดิแห่งเกาหลี
(พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2453)
  จักรพรรดิเมจิ
ในตำแหน่ง พระประมุขแห่งเกาหลี
——————————
ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์:

เจ้าชายอุยมิน มกุฎราชกุมารแห่งเกาหลี