พระเจ้าเซจงมหาราช

พระเจ้าเซจงมหาราช (เกาหลี세종대왕; ฮันจา世宗大王 , พ.ศ. 1940 ถึง พ.ศ. 1993) เป็นพระมหากษัตริย์เกาหลีรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์โชซ็อน ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1961 ถึง พ.ศ. 1993 ทรงเป็นที่รู้จักในการที่ทรงประดิษฐ์อักษรเกาหลีฮันกึล และทรงเป็นหนึ่งในสองกษัตริย์เกาหลีที่ได้รับสมัญญาว่าเป็นมหาราช (อีกพระองค์คือพระเจ้ากวางแกโตมหาราช แห่งราชวงศ์โกคูรยอ)

พระเจ้าเซจงมหาราช
King Sejong-crop.JPG
กษัตริย์โชซ็อน
ครองราชย์18 กันยายน พ.ศ. 1961—8 เมษายน พ.ศ. 1993 (31 ปี 303 วัน)
ราชาภิเษก18 กันยายน พ.ศ. 1961
ก่อนหน้าพระเจ้าแทจง
ถัดไปพระเจ้ามุนจง
ผู้สำเร็จราชการพระเจ้าแทจง (1961–1965) (อดีตพระราชา)
พระเจ้ามุนจง (1985–1993) (รัชทายาท)
มเหสีพระนางโซฮ็อน
พระราชบุตรพระเจ้ามุนจง
พระเจ้าเซโจ
พระนามเต็ม
เซจง
ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชบิดาพระเจ้าแทจง
พระราชมารดาพระนางว็อนกย็อง
ประสูติ15 พฤษภาคม พ.ศ. 1940
สวรรคต8 เมษายน พ.ศ. 1993 (52 ปี 328 วัน)
ศาสนาพุทธ (เดิมลัทธิขงจื๊อ)
Korean name
ฮันกึล
ฮันจา
อาร์อาร์Sejong Daewang
เอ็มอาร์Sejong Taewang
ชื่อเกิด
ฮันกึล
이도
ฮันจา
李裪
อาร์อาร์I Do
เอ็มอาร์Yi To
ชื่อวัยเยาว์
ฮันกึล
원정
ฮันจา
元正
อาร์อาร์Won Jeong
เอ็มอาร์Wŏn Chŏng

พระราชประวัติ

อี โด (เกาหลี이도; ฮันจา李裪) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สามของพระเจ้าแทจงกับพระนางว็อนกย็อง เมื่อพระชนมายุ 16 พรรษาได้รับสถาปนาเป็นเจ้าชายชุงนยอง (충녕대군; 忠寧大君) และทรงอภิเษกกับพระชายาชิม ซึ่งภายหลังได้รับสถาปนาเป็นพระนางโซฮ็อน พระเชษฐาทั้งสองของพระองค์คือเจ้าชายยังนยอง และเจ้าชายฮโยรยองเห็นถึงความสามารถของเจ้าชายชุงนยองแต่ยังเยาว์ จึงคิดจะยกบัลลังก์ให้โดยการประพฤติตนเหลวแหลกในราชสำนัก ทำให้เจ้าชายทั้งสองถูกขับออกจากวัง เมื่อพระเจ้าแทจงสละบัลลังก์ใน พ.ศ. 1961 ก็ได้ให้เจ้าชายชุงนยองครองราชย์เป็นพระเจ้าเซจง

ฮันกึล

ราชกิจอย่างแรกของพระเจ้าเซจงคือการก่อตั้งชิบฮย็อนจอน สำนักปราชญ์ขงจื้อที่เป็นแหล่งรวมผู้มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาขงจื้อของประเทศ และยังเป็นแหล่งการศึกษาของนักปราชญ์ขงจื้อที่สำคัญอีกหลายท่านในอนาคต

ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานชาวเกาหลีไม่มีอักษรเป็นของตนเองแต่ใช้อักษรจีนที่รับมา เรียกว่าฮันจา ซึ่งอักษรจีนเป็นอักษรที่สลับซับซ้อนในการเขียน การเรียนรู้และการจดจำ ดังนั้นในสมัยโชซ็อนจึงมีแต่ยังบันที่เป็นชนชั้นขุนนางเท่านั้นที่เขียนฮันจาเป็น ชาวบ้านสามัญชนทั่วไปจึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อีกทั้งอักษรจีนยังใช้แทนเสียงในภาษาเกาหลี ได้ไม่ลื่นนัก ใน พ.ศ. 1989 พระเจ้าเซจงจึงทรงให้นักปราชญ์และนักประดิษฐ์ชื่อ จางยองชิล เดิมเป็นทหารองครักษ์ แต่พระเจ้าเซจงทรงเล็งเห็นในความสามารถจึงแต่งตั้งให้เป็นขุนนางขั้นชอง 3 พุม พระราชทานกำลังทรัพย์และอำนาจที่จะประดิษฐ์อะไรก็ได้ จางยองชิลได้ชื่อว่าเป็นผู้ประดิษฐ์มาตรวัดน้ำฝน อันแรกของโลกในปี พ.ศ. 1984 และยังสร้างนาฬิกาน้ำ นาฬิกาแดด และลูกโลกจำลองท้องฟ้า สำหรับโหรหลวงใช้ในการศึกษาดวงดาว แต่ชางยองชิลนั้นได้รับการต่อต้านจากขุนนาง เพราะชางยองชิลเป็นชอนมิน ชนชั้นต่ำสุดในสังคมโชซ็อน ต่ำแหน่งสูง ๆ ของขุนนางสงวนไว้สำหรับยังบันเท่านั้น จนในที่สุดชางยองชิลก็ถูกปลดใน พ.ศ. 1985

พระเจ้าเซจงทรงเห็นถึงปัญหาของชาวนา ในการทำเกษตรกรรม แล้วไม่ได้ผล และได้รับความลำบากเมื่อน้ำท่วม หรือแห้งแล้ง จึงทรงให้มีการแต่งหนังสือนงซาจิกซอล รวบรวมความรู้ประสบการณ์ในการทำการเกษตรจากเกษตรกรอาวุโสทั่วอาณาจักร และยังทรงลดภาษีเกษตรกร เพื่อมิให้เกษตรกรต้องลำบากและมีทรัพย์ในการทำเกษตรกรรมมากขึ้น [1]

ป้องกันประเทศ

พระเจ้าเซจงยังทรงดำเนินนโยบายต้านทานผู้รุกรานต่างชาติอีกด้วย โดยพระเจ้าแทจงซึ่งเป็นแทซังวังอยู่นั้นได้แนะนำให้พระเจ้าเซจงส่งอีจองมูไปบุกเกาะซึชิมาที่เป็นแหล่งของโจรสลัดญี่ปุ่น จน พ.ศ. 1962 ตระกูลโซเจ้าครองเกาะซึชิมาได้ยอมจำนนและส่งบรรณาการไปยังฮันซอง และพ.ศ. 1963 เกาะซึชิมาก็ขึ้นตรงต่อมณฑลคยองซังของโชซ็อน

ทางเหนือพระเจ้าเซจงก็ทรงก่อตั้ง สี่ป้อมหกปราการ (เกาหลี사군육진; ซากุนยุกจิน) เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกแมนจูทางเหนือ และใน พ.ศ. 1976 ทรงส่งคิมจงซอ ไปบุกขยายอาณาเขตทางเหนือ จนโชซ็อนมีอาณาเขตติดแม่น้ำยาลู

พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระเจ้าเซจงนั้นยังคุณประโยชน์มากมายต่ออาณาจักรโชซ็อน และรวมไปถึงประเทศเกาหลีทั้งเหนือและใต้ในปัจจุบันด้วย เพราะทรงส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลี ทำให้ชาวเกาหลีมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองในทุกวันนี้ และพระสาทิสลักษณ์ของพระองค์ยังปรากฏบนธนบัตร 10,000 วอนของเกาหลีใต้ เมื่อพระนางโซฮ็อนสวรรคต พระเจ้าเซจงทรงเศร้าโศกพระราชหฤทัย จนสวรรคตใน พ.ศ. 1993 มีพระเจ้ามุนจง สืบต่อราชบัลลังก์

พระนามเต็ม

 • พระเจ้าเซจง จางฮอน ยองมุน เยมู อินซอง มยองฮโย
 • 세종장헌영문예무인성명효대왕
 • 世宗莊憲英文睿武仁聖明孝大王

พระบรมวงศานุวงศ์

พระอัครมเหสี พระสนม พระราชโอรส พระธิดา
 • พระนางโซฮ็อน สกุลซิม แห่งช็องซง (เกาหลี소헌왕후 심씨; ฮันจา昭憲王后 沈氏, 28 กันยายน 1395-24 มีนาคม 1446)
  • พระเจ้ามุนจงแห่งโชซ็อน
  • พระเจ้าเซโจ
  • ลี ยอง, เจ้าชายอันพยอง
  • ลี กู, เจ้าชายอีมยอง
  • ลี ยอ, เจ้าชายควางพยอง
  • ลี ยู, เจ้าชายกึมซอง พ
  • ลี อิม, เจ้าชายพยองวอน
  • ลี ยอม, เจ้าชายยอนกึม
  • เจ้าหญิงจองโซ
  • เจ้าหญิงจองอึย
 • พระสนมเอกฮเยบิน สกุลยาง แห่งชองจู (เกาหลี혜빈 양씨; ฮันจา惠嬪 楊氏,  ?-9 พฤศจิกายน 1455)
  • ลี โอ, เจ้าชายฮันนัม
  • ลี ฮย็อน, เจ้าชายซูชอน
  • ลี จอน, เจ้าชายยองพุง
 • พระสนมเอกยองบิน สกุลคัง แห่งจินจู (เกาหลี영빈 강씨; ฮันจา令嬪 姜氏)
  • ลี ยอง, เจ้าชายฮวาอึย
 • พระสนมเอกซินบิน สกุลคิม แห่งชองจู (เกาหลี신빈 김씨; ฮันจา慎嬪 金氏, 1406-4 กันยายน 1464)
  • ลี จอง, เจ้าชายคเยยาง
  • ลี คง, เจ้าชายอึยชาง
  • ลี ชิม, เจ้าชายมิลซอง
  • ลี ยอน, เจ้าชายอิกฮย็อน
  • ลี ทัง, เจ้าชายยองแฮ
  • ลี โก, เจ้าชายทัมยาง
  • เจ้าหญิงไม่ทราบพระนาม
  • เจ้าหญิงไม่ทราบพระนาม
 • พระสนมควีอิน สกุลปาร์ค (เกาหลี귀인 박씨; ฮันจา貴人 朴氏)
 • พระสนมควีอิน สกุลชเว (เกาหลี귀인 최씨; ฮันจา貴人 崔氏)
 • พระสนมโซยอง ตระกูลฮง (เกาหลี소용 홍씨)
 • พระสนมซุกวอน ตระกูลลี (เกาหลี숙원 이씨)
  • เจ้าหญิงจองอัน
 • ซังชิม ตระกูลซง (เกาหลี상침 송씨; ฮันจา尙寢 宋氏, ค.ศ. 1396-ค.ศ. 1463)
  • เจ้าหญิงจองฮย็อน
 • พระสนมซากี ตระกูลชา (เกาหลี사기 차씨; ฮันจา司記 車氏, ?-10 กรกฎาคม 1444)
  • เจ้าหญิงไม่ทราบพระนาม
 ประเทศเกาหลี
 ประวัติศาสตร์
 พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ก่อนหน้า พระเจ้าเซจงมหาราช ถัดไป
พระเจ้าแทจง   พระมหากษัตริย์แห่งโชซ็อน
(พ.ศ. 1961 - พ.ศ. 1993)
  พระเจ้ามุนจง


 1. www.chosonkorea.org/index.php/people/kings/king-sejong-the-great