พระเจ้ามุนจงแห่งโชซ็อน

พระเจ้ามุนจง (อักษรฮันกึล : 문종 อักษรฮันจา: 文宗, พ.ศ. 1957พ.ศ. 1995) เป็นกษัตริย์เกาหลีรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์โชซ็อนของประเทศเกาหลี เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าเซจงมหาราช ทรงครองราชย์ในช่วง พ.ศ. 1993 - พ.ศ. 1995

พระเจ้ามุนจง
กษัตริย์แห่งโชซ็อน
ครองราชย์18 พฤษภาคม พ.ศ. 1993 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 1995
รัชสมัย1 ปี
ราชาภิเษก18 พฤษภาคม พ.ศ. 1993
ก่อนหน้าพระเจ้าเซจง
ถัดไปพระเจ้าทันจง
พระราชสมภพ15 พฤศจิกายน พ.ศ. 1957
สวรรคต1 มิถุนายน พ.ศ. 1995 (37 ปี 198 วัน)
พระมเหสีพระนางฮย็อนด็อก
พระราชบุตรพระเจ้าทันจง
ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชบิดาพระเจ้าเซจงมหาราช
พระราชมารดาพระนางโซฮ็อน
พระเจ้ามุนจงแห่งโชซ็อน
ฮันกึล
문종
ฮันจา
文宗
อาร์อาร์Munjong
เอ็มอาร์Munjong
ชื่อเกิด
ฮันกึล
이향
ฮันจา
李珦
อาร์อาร์I Hyang
เอ็มอาร์I Hyang

พระเจ้ามุนจงทรงเป็นนักประดิษฐ์ตามแบบชางยองชิล โดยพระองค์ทรงมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์มาตรวัดน้ำฝน และยังทรงประดิษฐ์เครื่องยิงธนูแบบเข็น (ฮวาชา)

พระเจ้ามุนจงทรงครองราชย์อยู่สองปีก็สวรรคตใน พ.ศ. 1995 จึงให้พระโอรสขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าทันจง

พระนามเต็ม

แก้
 • พระเจ้ามุนจง คงซุน ฮึมมยอง อินซุก ควางมุน ซองฮโย
 • 문종공순흠명인숙광문성효대왕
 • 文宗恭順欽明仁肅光文聖孝大王

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้
 • พระราชบิดา: พระเจ้าเซจงมหาราช (세종 世宗) (18 กันยายน ค.ศ. 1418 – 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1450)
 • พระราชมารดา: พระนางโซฮ็อน ตระกูลซิม แห่งชองซอง (소헌왕후 심씨, 昭憲王后 沈氏 (28 กันยายน ค.ศ. 1395 – 24 มีนาคม ค.ศ. 1446)
พระราชินี พระสนม พระราชโอรส พระธิดา
 • พระนางฮย็อนด็อก สกุลควอน แห่งอันดง (현덕왕후 권씨, 顯德王后 權氏 ค.ศ. 1418 – 1441)
 • พระสนมเอกฮวีบิน ตระกูลคิม แห่งอันดง (휘빈 김씨, 废嫔 金氏 ค.ศ. 1410 – 1429)
 • พระสนมเอกซุนบิน ตระกูลพง แห่งฮาอึม (순빈 봉씨 , 純嫔 奉氏 ค.ศ. 1414 – 1436)
 • พระสนมเอกซุกบิน ตระกูลฮง แห่งนัมยาง (숙빈 홍씨 ,肅嬪 洪氏)
  • เจ้าหญิงไม่ทราบพระนาม
 • พระสนมซุกอึย ตระกูลมุน แห่งนัมพยอง (숙의 문씨, 淑儀 文氏 ค.ศ. 1426 – 26 กันยายน ค.ศ. 1508)
 • พระสนมโซยอง ตระกูลควอน (소용 권씨 ,昭容 權氏)
 • พระสนมโซยอง ตระกูลจอง (소용 정씨 ,昭容鄭氏)
  • เจ้าชายไม่ทราบพระนาม
 • พระสนมโซฮุน ตระกูลยุน (소용 윤씨 ,昭容 尹氏)
 • พระสนมซึงฮวี ตระกูลยู (소용 류씨 ,昭容 柳氏)
 • ซังกุง ตระกูลจาง (상궁 장씨 ,後宫 張氏)
  • เจ้าชายไม่ทราบพระนาม
 • พระสนมซาชิก ตระกูลยาง (사칙 양씨 ,司則 楊氏)
  • เจ้าหญิงคยองซุก
  • เจ้าหญิงไม่ทราบพระนาม

พงศาวลี

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้ามุนจงแห่งโชซ็อน ถัดไป
พระเจ้าเซจงมหาราช   กษัตริย์แห่งโชซ็อน
(พ.ศ. 1993 - พ.ศ. 1995)
  พระเจ้าทันจง