พระเจ้ามุนจงแห่งโชซ็อน

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พระเจ้ามุนจง

พระเจ้ามุนจง (อักษรฮันกึล : 문종 อักษรฮันจา: 文宗, พ.ศ. 1957พ.ศ. 1995) เป็นกษัตริย์เกาหลีรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์โชซ็อนของประเทศเกาหลี เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าเซจงมหาราช ทรงครองราชย์ในช่วง พ.ศ. 1993 - พ.ศ. 1995

พระเจ้ามุนจง
พระมหากษัตริย์โชซ็อน
ครองราชย์18 พฤษภาคม พ.ศ. 1993 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 1995
ราชาภิเษก18 พฤษภาคม พ.ศ. 1993
ก่อนหน้าพระเจ้าเซจง
ถัดไปพระเจ้าทันจง
พระมเหสีพระนางฮย็อนด็อก
พระราชบุตรพระเจ้าทันจง
ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชบิดาพระเจ้าเซจง
พระราชมารดาพระนางโซฮ็อน
พระราชสมภพ15 พฤศจิกายน พ.ศ. 1957
สวรรคต1 มิถุนายน พ.ศ. 1995 (37 ปี 198 วัน)
พระเจ้ามุนจงแห่งโชซ็อน
ฮันกึล문종
ฮันจา文宗
RRMunjong
MRMunjong
ชื่อเกิด
ฮันกึล이향
ฮันจา李珦
RRI Hyang
MRI Hyang
Coat of Arms of Joseon Korea.svg พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อน
Portrait of King Taejo of Joseon.jpgพระเจ้าแทโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าจองจง
Taejong.JPGพระเจ้าแทจง
King Sejong-crop.JPGพระเจ้าเซจงมหาราช
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้ามุนจง
영모전 단종 어진 2.jpgพระเจ้าทันจง
세조 어진 초본.jpgพระเจ้าเซโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าเยจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าซองจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgองค์ชายยอนซัน
朝鲜中宗.jpgพระเจ้าจุงจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าอินจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้ามยองจง
朝鮮宣祖.jpgพระเจ้าซอนโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgองค์ชายควังแฮ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าอินโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าฮโยจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าฮยอนจง
Sukjong of Joseon.pngพระเจ้าซุกจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าคยองจง
Portrait of King Yeongjo.jpgพระเจ้ายองโจ
King JeongJo of Joseon.jpgพระเจ้าจองโจ
朝鲜纯祖.JPGพระเจ้าซุนโจ
朝鲜宪宗.jpgพระเจ้าฮอนจง
A portrait of Cheoljong.jpgพระเจ้าชอลจง
Korea-Portrait of Emperor Gojong-01.jpgจักรพรรดิโคจง
Emperor Sunjong.jpgจักรพรรดิซุนจง

พระเจ้ามุนจงทรงเป็นนักประดิษฐ์ตามแบบชางยองชิล โดยพระองค์ทรงมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์มาตรวัดน้ำฝน และยังทรงประดิษฐ์เครื่องยิงธนูแบบเข็น (ฮวาชา)

พระเจ้ามุนจงทรงครองราชย์อยู่สองปีก็สวรรคตใน พ.ศ. 1995 จึงให้พระโอรสขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าทันจง

พระนามเต็มแก้ไข

 • พระเจ้ามุนจง คงซุน ฮึมมยอง อินซุก ควางมุน ซองฮโย
 • 문종공순흠명인숙광문성효대왕
 • 文宗恭順欽明仁肅光文聖孝大王

พระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

 • พระราชบิดา: พระเจ้าเซจง (세종 世宗) (18 กันยายน ค.ศ. 1418 – 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1450)
 • พระราชมารดา : พระนางโซฮ็อน ตระกูลซิม แห่งชองซอง (소헌왕후 심씨, 昭憲王后 沈氏 (28 กันยายน ค.ศ. 1395 – 24 มีนาคม ค.ศ. 1446)
พระราชินี พระสนม พระราชโอรส พระธิดา
 • พระนางฮย็อนด็อก สกุลควอน แห่งอันดง (현덕왕후 권씨, 顯德王后 權氏 ค.ศ. 1418 – 1441)
 • พระสนมเอกฮวีบิน ตระกูลคิม แห่งอันดง (휘빈 김씨, 废嫔 金氏 ค.ศ. 1410 – 1429)
 • พระสนมเอกซุนบิน ตระกูลพง แห่งฮาอึม (순빈 봉씨 , 純嫔 奉氏 ค.ศ. 1414 – 1436)
 • พระสนมเอกซุกบิน ตระกูลฮง แห่งนัมยาง (숙빈 홍씨 ,肅嬪 洪氏)
  • เจ้าหญิงไม่ทราบพระนาม
 • พระสนมซุกอึย ตระกูลมุน แห่งนัมพยอง (숙의 문씨, 淑儀 文氏 ค.ศ. 1426 – 26 กันยายน ค.ศ. 1508)
 • พระสนมโซยอง ตระกูลควอน (소용 권씨 ,昭容 權氏)
 • พระสนมโซยอง ตระกูลจอง (소용 정씨 ,昭容鄭氏)
  • เจ้าชายไม่ทราบพระนาม
 • พระสนมโซฮุน ตระกูลยุน (소용 윤씨 ,昭容 尹氏)
 • พระสนมซึงฮวี ตระกูลยู (소용 류씨 ,昭容 柳氏)
 • ซังกุง ตระกูลจาง (상궁 장씨 ,後宫 張氏)
  • เจ้าชายไม่ทราบพระนาม
 • พระสนมซาชิก ตระกูลยาง (사칙 양씨 ,司則 楊氏)
  • เจ้าหญิงคยองซุก
  • เจ้าหญิงไม่ทราบพระนาม


ก่อนหน้า พระเจ้ามุนจงแห่งโชซ็อน ถัดไป
พระเจ้าเซจงมหาราช   พระมหากษัตริย์โชซ็อน
(พ.ศ. 1993 - พ.ศ. 1995)
  พระเจ้าทันจง