อี จา-ชุน (เกาหลี이자춘,1315-1361) หรือพระนามในภาษามองโกเลีย อูลุส บูคา (เกาหลี울루스부카; ฮันจา吾魯思不花) เป็นขุนศึกเล็ก ๆ ของราชวงศ์หยวน ซึ่งต่อมาถูกส่งมาประจำที่โครยอ และเป็นพระบรมอรรคราชบรรพบุรุษของราชวงศ์โชซ็อน ด้วยทรงเป็นพระราชบิดาของอี ซ็อง-กเย หรือพระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อน อี จา-ชุน ได้รับการถวายพระนามเป็น พระเจ้าฮวันโจ ในรัชสมัยพระเจ้าแทจง พระนัดดาของพระองค์

อี จา-ชุน
ฮันกึล
이자춘
ฮันจา
李子春
อาร์อาร์I Ja-chun
เอ็มอาร์I Cha-ch'un

พระเจ้าฮวันโจสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1361 ขณะพระชนม์เพียง 45 พรรษา