พระราชินีว็อนกย็อง

พระนางว็อนคย็อง ตระกูลมิน แห่งยอฮึง (เกาหลี: 원경왕후) เป็นพระมเหสีในพระเจ้าแทจง รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์โชซ็อน และเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าเซจงมหาราช รัชกาลที่ 4

พระราชินีว็อนกย็อง
พระมเหสีกรุงโชซ็อน
ดำรงพระยศค.ศ. 1400 – 1418
พระราชสมภพ29 กรกฎาคม พ.ศ. 1908
โครยอ อาณาจักรโครยอ
สวรรคต10 กรกฎาคม พ.ศ. 1963 (54 ปี 364 วัน)
ฮันยัง โชซ็อน อาณาจักรโชซ็อน
พระราชสวามีพระเจ้าแทจง
พระราชบุตรพระเจ้าเซจงมหาราช
ราชวงศ์ตระกูลมิน แห่งยอฮึง
ราชวงศ์ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชบิดามินเจ

อ้างอิง

แก้
  • "원경왕후" (ภาษาเกาหลี). Doosan Encyclopedia.


ก่อนหน้า พระราชินีว็อนกย็อง ถัดไป
พระนางช็องอัน   พระมเหสีกรุงโชซ็อน
(ค.ศ. 1400 - 1418)
  พระนางโซฮ็อน