พระเจ้าทันจง

พระเจ้าทันจง (단종 端宗: พ.ศ. 1984 - พ.ศ. 2000) เป็นกษัตริย์เกาหลีรัชกาลที่ 6 ของราชวงศ์โชซ็อน (พ.ศ. 1995 - พ.ศ. 1998) ขณะที่พระเจ้ามุนจงพระบิดาสวรรคตนั้น พระเจ้าทันจงทรงอายุได้แค่ 12 ชันษา จึงต้องให้ฮวางโบอิน และ คิมจงซอ เป็นผู้สำเร็จราชการแทน แต่คิมจงซอนั้น ต้องการแผ่ขยายอำนาจในราชสำนัก จึงชนเข้ากับการขยายอำนาจของเจ้าชายซูยังและเจ้าชายอันพยอง พระปิตุลา ใน พ.ศ. 1996 เจ้าชายซูยังก็ได้ทำการยึดอำนาจสังหารฮวางโบอินและคิมจงซอที่หน้าพระราชวังเคียงบก และได้สังหารเจ้าชายอันพยองและในพ.ศ. 1998 เจ้าชายซูยัง บังคับให้พระเจ้าดันจงสละบัลลังก์ และถูกเนรเทศ เจ้าชายซูยังขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเซโจ ในพ.ศ. 2000 ขุนนางหกคนได้วางแผนยึดอำนาจจากพระเจ้าเซโจกลับคืนให้พระเจ้าด้นจง แต่แผนการรั่วไหล ขุนนางทั้งหกจึงถูกประหารชีวิต พระเจ้าเซโจทรงเห็นว่าถ้าพระเจ้าดันจงยังคงมีพระชนม์ชีพอยู่ต่อไปคงจะเป็นภัย จึงปลดพระเจ้าดันจงลงเป็นเจ้าชายโนซานและปลงพระชนม์ในที่สุด

พระเจ้าทันจง
영모전 단종 어진 2.jpg
พระมหากษัตริย์โชซ็อน
ครองราชย์18 กันยายน พ.ศ. 1995 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 1998
ก่อนหน้ามุนจง
ถัดไปเซโจ
คู่อภิเษกพระนางช็องซุน
ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชบิดาพระเจ้ามุนจง
พระราชมารดาพระนางฮย็อนด็อก
พระราชสมภพ9 สิงหาคม พ.ศ. 1984
สวรรคต24 ธันวาคม พ.ศ. 2000
(พระชนมายุได้ 16 พรรษา)
พระเจ้าทันจง
ฮันกึล단종
ฮันจา端宗
RRDanjong
MRTanchong
ชื่อเกิด
ฮันกึล이홍위
ฮันจา李弘暐
RRI Hong-wi
MRYi Hongwi
Coat of Arms of Joseon Korea.svg พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อน
Portrait of King Taejo of Joseon.jpgพระเจ้าแทโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าจองจง
Taejong.JPGพระเจ้าแทจง
King Sejong-crop.JPGพระเจ้าเซจงมหาราช
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้ามุนจง
영모전 단종 어진 2.jpgพระเจ้าทันจง
세조 어진 초본.jpgพระเจ้าเซโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าเยจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าซองจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgองค์ชายยอนซัน
朝鲜中宗.jpgพระเจ้าจุงจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าอินจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้ามยองจง
朝鮮宣祖.jpgพระเจ้าซอนโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgองค์ชายควังแฮ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าอินโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าฮโยจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าฮยอนจง
Sukjong of Joseon.pngพระเจ้าซุกจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าคยองจง
Portrait of King Yeongjo.jpgพระเจ้ายองโจ
King JeongJo of Joseon.jpgพระเจ้าจองโจ
朝鲜纯祖.JPGพระเจ้าซุนโจ
朝鲜宪宗.jpgพระเจ้าฮอนจง
A portrait of Cheoljong.jpgพระเจ้าชอลจง
Korea-Portrait of Emperor Gojong-01.jpgจักรพรรดิโคจง
Emperor Sunjong.jpgจักรพรรดิซุนจง

เจ้าชายโนซานเมื่อถูกปลงพระชนม์ยึดอำนาจแล้วก็มิได้รับพระนามกษัตริย์ จนในสมัยพระเจ้าซุกจง พ.ศ. 2241 จึงได้ให้พระนามว่า"ทันจง"

พระนามเต็มแก้ไข

สมเด็จพระราชาทันจง คงอี อนมุน ชุงจอง อันจาง คยองซุน ดนฮโย พระเจ้าโชซ็อน

พระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

พระมเหสี พระสนม
  • พระนางช็องซุน สกุลซอง แห่งยอซาน (정순왕후 송씨,定順王后 宋氏)
  • พระสนมซุกอึย ตระกูลคิม (숙의 김씨 ,淑儀 金氏)
  • พระสนมซุกอึย ตระกูลควอน (숙의 권씨 ,淑儀 權氏)
ก่อนหน้า พระเจ้าทันจง ถัดไป
พระเจ้ามุนจง   พระมหากษัตริย์โชซ็อน
(14 May 1452 – 11 June 1455)
  พระเจ้าเซโจ