ชาวไร่ชาวนา

(เปลี่ยนทางจาก ชาวนา)

ชาวไร่ชาวนา เกษตรกรหรือกสิกร เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ เลี้ยงสัตว์เอาอาหารหรือวัตถุดิบ คำนี้ปกติใช้กับผู้ที่กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ปลูกพืชไร่ สวนผลไม้ ไร่องุ่น เลี้ยงสัตว์ปีกหรือปศุสัตว์อื่น ชาวไร่ชาวนาอาจเป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรมหรือทำงานเป็นผู้ใช้แรงงานบนที่ดินของผู้อื่นก็ได้ แต่ในประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้า (advanced economy) ปกติชาวไร่ชาวนาเป็นเจ้าของไร่นา ขณะที่ลูกจ้างของไร่นานั้น เรียก คนงานไร่นา (farm workers หรือ farmhand) ทว่า เมื่อไม่นานนี้ ชาวนาเป็นบุคคลเพื่อสนับสนุนหรือปรับปรุงการเติบโตของที่ดินหรือพืชผลหรือเลี้ยงสัตว์ (เช่น ปศุสัตว์หรือปลา) โดยแรงงานและความใส่ใจ

ชาวไร่ชาวนา
ชาวไร่ชาวนาหญิงกำลังทำงานในนาข้าวใกล้เมือง Junagadh, รัฐคุชราต, ประเทศอินเดีย ในปี ค.ศ. 2013
รายละเอียด
ประเภทอาชีพ
Employment
กลุ่มงานเกษตรกรรม
สถานที่ปฏิบัติงาน
ไร่นา, ธุรกิจการเกษตร
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
Rancher (สหรัฐ), grazier (ออสเตรเลีย) หรือ stockman
รายได้เฉลี่ย
C$35,448 (เฉลี่ย)[1]

อ้างอิง แก้

  1. "General farm workers: Wages and Salaries in Alberta - alis". alis.alberta.ca. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 6 July 2011. สืบค้นเมื่อ 1 May 2018.