ปศุสัตว์ คือคำที่ให้ความหมายทั่วไปของการเลี้ยงให้สัตว์เชื่องในสภาพแวดล้อมเกษตรกรรม เพื่อใช้เป็นแรงงานและบริโภค เช่น กินเนื้อสัตว์ ไข่ นม ขนสัตว์ ชุดหนัง และขนแกะ ในบางครั้งคำนี้ยังหมายถึงการผสมพันธุ์เพื่อบริโภค ในบางครั้งมีความหมายเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น วัวควายและแพะ[1] ในสหรัฐอเมริกา ม้า ก็นับเป็นการทำปศุสัตว์[2] กระทรวงเกษตรสหรัฐถือว่า เนื้อหมู เนื้อลูกวัว เนื้อวัว และเนื้อลูกแกะ สัตว์ให้เนื้อแดงเหล่านี้เป็นการทำปศุสัตว์ ขณะที่สัตว์ปลีกและปลา ไม่นับ[3]

หมู ซึ่งเป็นปศุสัตว์ชนิดหนึ่ง

อ้างอิง แก้

  1. "livestock". Britannica.com.
  2. "Congress Clarifies That Horses are Not "Pets," Advances Landmark Livestock Health Measures". American Horse Council (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). สืบค้นเมื่อ 2019-01-19.
  3. "Fresh Pork from Farm to Table". fsis.usda.gov.