พระนางชอริน (철인왕후 김씨, 27 เมษายน 2380-12 มิถุนายน 2421) รู้จักกันในพระนาม พระพันปีมย็องซุน (명순대비) สมเด็จพระราชินี แห่ง เกาหลี โดยการอภิเษกกับ พระเจ้าช็อลจง

พระนางชอริน
Queen Cheorin
철인왕후
พระสวามีพระเจ้าช็อลจง
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
명순휘성정원수령경헌장목철인왕후
ตระกูลคิมแห่งอันดง
พระบิดาคิมมุนกึน
พระมารดาท่านผู้หญิงมินจากตระกูลมินแห่งยอฮึง
ประสูติ27 เมษายน พ.ศ. 2380
อาณาจักรโชซ็อน
สิ้นพระชนม์12 มิถุนายน พ.ศ. 2421 (41 ปี)
พระราชวังคย็องบก อาณาจักรโชซ็อน
Hangul, Hanja.png บทความนี้อักษรเกาหลีปรากฏอยู่ คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถามหรือสัญลักษณ์อื่นแทนตัวอักษร หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถแสดงผลอักษรฮันกึลและอักษรฮันจาได้อย่างถูกต้อง

พระประวัติแก้ไข

พระนางเป็นธิดาของ คิมมุนกึน (김문근) และท่านผู้หญิงมิน


ก่อนหน้า พระนางชอริน ถัดไป
สมเด็จพระราชินีฮโยจ็อง   สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1851 - 1863)
  สมเด็จพระราชินีมย็องซ็อง