ตระกูลคิมแห่งอันดง

ตระกูลคิมแห่งอันดง (เกาหลี안동 김씨; ฮันจา安東 金氏) หนึ่งในตระกูลที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตระกูล พวกเขาโดดเด่นจากการเป็นตระกูล ยังบัน หรือตระกูลของบัณฑิตระหว่าง ราชวงศ์โชซ็อน ถิ่นฐานดั้งเดิมมาจาก อันดง จังหวัดคย็องซังเหนือ ในสมัย ราชวงศ์โครยอ ตระกูลของพวกเขาได้สร้างผู้ที่ผ่านการสอบ ควากอ หรือจอหงวนแบบเกาหลีจำนวนมาก รวมถึงราชินีแห่งเกาหลี 3 พระองค์และเหล่าพระสนมอีกจำนวนมาก ซึ่งตระกูลคิมทั้ง 2 ตระกูลมาจากตระกูลคิมแห่งคย็องจู

ประเภทแก้ไข

ตระกูลคิมแห่งอันดง (เก่า)แก้ไข

ตระกูลคิมแห่งอันดงเก่าก่อตั้งระหว่างยุคราชวงศ์โครยอโดยพระราชนัดดาของ พระเจ้าคยองซุน พระราชาองค์สุดท้ายแห่ง ชิลลา ซุกซึง ใน พ.ศ. 2543 มีจำนวนผู้คนในตระกูลคิมแห่งอันดงเก่าประมาณ 425,000 คน

ตระกูลคิมแห่งอันดง (ใหม่)แก้ไข

ตระกูลคิมแห่งอันดงใหม่พำนักใน กรุงโซล และก้าวขึ้นมาสร้างความต่อรองครั้งใหญ่ รวมถึงการสมรสกับพระราชวงศ์ ใน พ.ศ. 2543 มีผู้คนในตระกูลคิมแห่งอันดงใหม่ประมาณ 48,000 คน

บุคคลที่โดดเด่นแก้ไข