พระนางฮโยจ็อง

พระนางฮโยจ็อง หรือ พระนางมย็องฮ็อน พระพันปีหลวง เป็นพระมเหสีของพระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อน พระนางเกิดในตระกูลฮง ((명헌왕후 홍씨)) เป็นธิดาของฮงแจรยอง (홍재룡)

พระนางฮโยจ็อง
พระราชสวามีพระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อน
ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชสมภพค.ศ. 1831
สวรรคตค.ศ. 1903


ก่อนหน้า พระนางฮโยจ็อง ถัดไป
สมเด็จพระราชินีฮโยฮย็อน 2leftarrow.png สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1844 - 1849)
2rightarrow.png สมเด็จพระราชินีชอริน