พระนางฮโยฮย็อน

พระนางฮโยฮย็อน (เกาหลี효현왕후; ฮันจา孝顯王后; 27 เมษายน 1828 – 18 ตุลาคม 1843) เป็นราชินีแห่งอาณาจักรโชซ็อน พระมเหสีของพระเจ้าฮอนจงกษัตริย์พระองค์ที่ 24 แห่งอาณาจักรโชซ็อน พระนางเกิดในตระกูลคิมแห่งเมืองอันดง (효현왕후 김씨) ธิดาของ คิมโจกึน (김조근) ภายหลังการสวรรคตได้รับการแต่งตั้งเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินีซ็อง (효현성황후)

พระนางฮโยฮย็อน

효현성황후
พระราชสวามีพระเจ้าฮอนจงแห่งโชซ็อน
พระนามเต็ม
สมเด็จพระจักรพรรดินีซ็อง
ราชวงศ์โชซ็อน
ประสูติค.ศ. 1828
สวรรคตค.ศ. 1843

อ้างอิงแก้ไข

  • "효현왕후" (ภาษาเกาหลี). Doosan Encyclopedia.


ก่อนหน้า พระนางฮโยฮย็อน ถัดไป
สมเด็จพระราชินีซุนว็อน   สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1837 - 1843)
  สมเด็จพระราชินีฮโยจ็อง