พระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อน

พระเจ้าฮ็อนจง เกาหลี헌종; ฮันจา憲宗(ค.ศ. 1827 - ค.ศ. 1849) มีพระนามเดิมว่าอีฮวาน เป็นกษัตริย์เกาหลีพระองค์ที่ 24 แห่งราชวงศ์โชซ็อน

พระเจ้าฮ็อนจง
朝鲜宪宗.jpg
พระบรมนามาภิไธยอี ฮวาน (이환, 李煥)
พระปรมาภิไธยพระเจ้าฮ็อนจง
พระราชอิสริยยศกษัตริย์แห่งโชซ็อน
ราชสกุลอี
ราชวงศ์โชซ็อน
ครองราชย์18 ธันวาคม ค.ศ. 1834 – 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1849
รัชกาล14 ปี 219 วัน
รัชกาลก่อนพระเจ้าซุนโจ
รัชกาลถัดไปพระเจ้าชอลจง
ผู้สำเร็จราชการพระมเหสีซุนว็อน (13 ธันวาคม ค.ศ. 1834 ~ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1841)
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ8 กันยายน ค.ศ. 1827(1827-09-08)
พระราชวังชังกย็อง Flag of the king of Joseon.svg อาณาจักรโชซ็อน
สวรรคต25 กรกฎาคม ค.ศ. 1849 (21 พรรษา)
พระราชวังชังด็อก Flag of the king of Joseon.svg อาณาจักรโชซ็อน
พระราชบิดาองค์รัชทายาทฮโยมย็อง
พระราชมารดาพระมเหสีซินจอง พระพันปีหลวง
พระมเหสีพระนางฮโยฮย็อน
พระสนมพระสนมคยองบิน ตระกูลคิม
พระสนมจองบิน ตระกูลยุน
พระสนมซุกอึย ตระกูลคิม
พระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อน
ฮันกึล헌종
ฮันจา憲宗
RRHeonjong
MRHŏnjong
นามปากกา
ฮันกึล원헌
ฮันจา元軒
RRWonheon
MRWŏnhŏn
ชื่อเกิด
ฮันกึล이환
ฮันจา李煥
RRI Hwan
MRYi Hwan
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล문응
ฮันจา文應
RRMuneung
MRMunŭng

อี ฮวาน พระราชสมภพในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2370 เป็นพระโอรสของเจ้าชายรัชทายาทฮโยมย็อง และพระชายาตระกูลโจแห่งพุงยาง เจ้าชายรัชทายาทฮโยมย็องเป็นพระโอรสของพระเจ้าซุนโจ ดังนั้นเจ้าชายอีฮวางจึงเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าซุนโจ ได้รับแต่งตั้งเป็น วังเซซุน (พระนัดดารัชทายาท) หลังจากรัชทายาทฮโยมย็องสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 2373 และเมื่อพระเจ้าซุนโจสวรรคตใน พ.ศ. 2377 วังเซซุนก็ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าฮ็อนจง และแต่งตั้งพระราชบิดาเป็นพระเจ้าอิกจง และพระราชมารดาเป็นพระนางซินจ็อง

พระเจ้าฮ็อนจงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุ 8 พรรษา ดังนั้นจึงต้องให้พระนางซุนว็อน สมเด็จพระอัยยิกาเจ้าสำเร็จราขการแทน ที่จริงแล้วพระเจ้าฮอนจงตลอดรัชสมัยทรงไม่เคยว่าราชการเลย อำนาจตกอยู่กับพระอัยยิกาเจ้าซึ่งต้องแย่งกันกับพระราชมารดาของพระเจ้าฮอนจง

ในตอนแรกพระอัยยิกาเจ้ายังไม่ทรงตระหนักถึงความกระหายอำนาจของพระสุนิสา พระบิดาของพระพันปีหลวงคือโจมันยอง (พระอัยกาของพระเจ้าฮอนจง) และพระปิตุลาของพระพันปีหลวงคือโจอินยอง ซึ่งได้เป็นอัครเสนาบดี ด้วยอิทธิพลของทั้งสองคน ทำให้ขุนนางตระกูลโจแห่งพุงยางเข้ามามีอำนาจสูสีกับตระกูลคิมแห่งอันดง พระอัยยิกาเจ้าก็ทรงไม่ประมาท ทรงอภิเษกธิดาของคิมโจกึน กับพระเจ้าฮ็อนจง เป็นพระนางฮโยฮย็อน

การเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชนปีชินยูนั้น ไม่ได้ทำให้คริสต์ศาสนาในโชซ็อนเสื่อมหายไปแต่กลับทำให้คริสตชนในโชซ็อนได้รับการช่วยเหลือจากมิชชันนารีจากจีนและยุโรปมากขึ้น โดยเฉพาะฝรั่งเศสที่ส่งมิชชันนารีมาเอง ว่าตระกูลคิมแห่งอันดงโหดร้ายแล้ว ตระกูลโจแห่งพุงยางนั้นโหดร้ายกว่า ตระกูลโจกล่าวหาตระกูลคิมว่า ใจดีกับพวกคริสต์มากเกินไป[1] ในพ.ศ. 2382 โจอินยอง อัครเสนาบดี ออกพระราชกำหนดกำจัดคริสตชนให้สิ้นซากในทุกมณฑล การสังหารหมู่คริสตชนปีคิลแฮ เป็นการนองเลือดครั้งใหญ่ รวมทั้งมิชชันนารีฝรั่งเศสก็ถูกสังหารด้วย

การสังหารหมู่คริสตชนมีคิลแฮทำให้ตระกูลโจขึ้นมามีอำนาจแทนตระกูลคิม เพราะตระกูลคิมถูกตีตราว่าโอนอ่อนกับคริสตชนมากเกินไปทำให้สถานการณ์ชาวคริสต์ยังยืดเยื้อ ตระกูลโจได้โอกาสขับขุนนางตระกูลคิมออกจากราชสำนักไปหมด และเมื่อพระนางฮโยฮย็อนสิ้นพระชนม์ในพ.ศ. 2386 โจอินยองก็จัดการให้พระเจ้าฮ็อนจงอภิเษกกับพระนางฮโยจองจากตระกูลฮงแห่งพงซาน พันธมิตรของตระกูลโจ อำนาจตระกูลคิมเหมือนจะสูญสิ้นไป แต่ยังไม่ถึงเวลา เพราะยังมีพระอัยยิกาคิมอยู่

ในพ.ศ. 2390 ฝรั่งเศสนำทัพเรือมาปิดล้อมโชซ็อน ทางราชสำนักจึงส่งสารไปยังราชวงศ์ชิง ว่าให้ช่วยขับไล่พวกฝรั่งเศสออกไป แต่โชซ็อนสำคัญผิดไป เพราะราชวงศ์ชิงเองก็ไม่อยู่ในสถานะที่อาจจะขัดขวางชาวตะวันตกได้ ไม่นานทัพฝรั่งเศสก็ถอยกลับ

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2392 พระเจ้าฮอนจงสวรรคต โดยไม่มีรัชทายาท ทำให้ราชวงศ์ที่สืบสายพระโลหิตมาตั้งแต่พระเจ้าช็องโจแห่งโชซ็อนสิ้นสุดลง

พระนามเต็มแก้ไข

พระเจ้าฮ็อนจง จางซุก เชคอน คเยกุก จุงจอง ควางแด จิซอง ควางด็อก ฮงอุน จางฮวา คยุงมุน วิมุน มยองอิน ชอลฮโย แห่งเกาหอี

พระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

พระมเหสี

พระสนม

  • พระสนมคยองบิน ตระกูลคิม แห่งกวางซาน (경빈 김씨)
  • พระสนมจองบิน ตระกูลยุน (정빈 윤씨)
  • พระสนมซุกอึย ตระกูลคิม (숙의 김씨)

พระธิดา

  • เจ้าหญิงไม่ทราบพระนาม พระราชธิดาของพระนางมย็องฮ็อน ตระกูลฮง
  • เจ้าหญิงไม่ทราบพระนาม พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย ตระกูลคิม

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อน ถัดไป
พระเจ้าซุนโจ    
กษัตริย์แห่งโชซ็อน
(พ.ศ. 2377 - พ.ศ. 2392)
  พระเจ้าชอลจง