สมเด็จพระราชินีซุนวอน (순원왕후, 8 มิถุนายน ค.ศ. 1789 – 21 กันยายน ค.ศ. 1857) สมเด็จพระราชินีแห่งอาณาจักรโชซ็อน พระมเหสีของพระเจ้าซุนโจ กษัตริย์ลำดับที่ 23 ของโชซ็อน ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในปี 1834–1841 และปี 1849–1852.

พระนางซุนวอน
순원왕후
แทวังแดบี
ดำรงพระยศ18 ธันวาคม ค.ศ. 1834 – 21 กันยายน ค.ศ. 1857
ก่อนหน้าแทวังแดบีเยซุน
ถัดไปแทวังแดบีฮโยยู
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งโชซ็อน
ระหว่าง18 ธันวาคม ค.ศ. 1834 – มกราคม ค.ศ. 1841
25 กรกฎาคม ค.ศ. 1849 – มกราคม ค.ศ. 1852
ก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีช็องซุน
ถัดไปแทวังแทบีฮโยยู
พระมหากษัตริย์พระเจ้าฮ็อนจง
พระเจ้าช็อลจง
แทบี
ดำรงพระยศ14 ธันวาคม ค.ศ. 1834 – 18 ธันวาคม ค.ศ. 1834
ก่อนหน้าแทบีคิม
ถัดไปพระพันปีซินจ็อง
สมเด็จพระราชินีแห่งโชซ็อน (วังบี)
ดำรงพระยศค.ศ. 1802 – 14 ธันวาคม ค.ศ.1834
ก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีฮโยอึย
ถัดไปสมเด็จพระราชินีฮโยฮย็อน
ประสูติ15 พฤษภาคม ค.ศ. 1789
สวรรคต4 สิงหาคม ค.ศ. 1857
พระราชสวามีพระเจ้าซุนโจ
พระบุตรเจ้าชายฮโยมยอง มกุฎราชกุมาร
เจ้าหญิงมยองอน
เจ้าหญิงพ๊อกอน
เจ้าหญิงท็อกอน
ราชวงศ์โชซอน

สมเด็จพระราชินีซุนวอนทรงเป็นธิดาของ คิมโจซุน (김조순) ตระกูลคิมแห่งเมืองอันดงมารดาเป็นสตรีจากตระกูลซิม (심씨) ทรงเข้าพิธีอภิเษกกับพระเจ้าซุนโจในปี ค.ศ. 1802 และเป็นมเหสีเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าซุนโจ ในปี ค.ศ. 1834 พระเจ้าซุนโจสวรรคตพระนางจึงได้ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการให้กับพระราชนัดดาคือพระเจ้าฮอนจงซึ่งมีพระชนม์เพียง 8 พรรษา ทำให้อำนาจการปกครองอาณาจักรอยู่ที่ตระกูลคิมแห่งอันดงทั้งหมด จนในปี ค.ศ. 1840 อำนาจในการปกครองได้เปลี่ยนไปอยู่การควบคุมของพระราชมารดาของพระเจ้าฮอนจงตระกูลโจแห่งพุงยางเนื่องจากพระนางสั่งให้ประหารผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก จนในปี ค.ศ. 1849 พระเจ้าฮอนจงสวรรคตทำให้พระนางกลับมาดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการอีกครั้ง

สมเด็จพระราชินีซุนวอน สวรรคตในพระราชวังชางด็อกในวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1857 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินีซุนวอนซุก (순원숙황후) ขณะพระชนม์ได้ 68 พรรษา


ก่อนหน้า พระนางซุนว็อน ถัดไป
พระนางฮโยอึย สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1802 - 1834)
พระนางฮโยฮย็อน