พระสนมซูบิน ตระกูลปาร์ค

สนมซูบิน ตระกูลปาร์ค พระสนมในพระเจ้าช็องโจ (Royal Noble Consort Su of the Park clan ,수빈 박씨, 1770-1822) เป็นพระสนมองค์สุดท้ายในพระเจ้าจองโจ เดิมพระนางเป็นธิดาของปาร์คจุนวาน และฮูหยินวอน

พระสนมซูบิน

수빈 박씨
ประสูติพ.ศ. 2313
สวรรคตพ.ศ. 2365
พระราชสวามีพระเจ้าช็องโจแห่งโชซ็อน
พระบุตร
ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาปาร์คจุนวาน
พระมารดาฮูหยินวอน

พระนางมีพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติกับพระเจ้าจองโจ 2 พระองค์ คือ พระเจ้าซุนโจ และองค์หญิงซุกซอน พระนางสิ้นพระชนม์เมื่อ ค.ศ. 1822 (พ.ศ. 2365) ขณะพระชนม์เพียง 52 พรรษา

ในฐานะพระมารดาผู้ให้กำเนิดกษัตริย์แห่งโชซอน หลังสิ้นพระชนม์พระนางได้รับพระนามแต่งตั้งว่า พระนางฮย็อนม๊ก ซูบิน ตระกูลปาร์ค (현목수비 박씨)