โช มัน-ย็อง

(เปลี่ยนทางจาก โจมันยอง)

โช มัน-ย็อง เกาหลี조만영; ฮันจาJo Man-Yeong,ค.ศ. 1776 - ค.ศ. 1846 เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในรัชสมัย พระเจ้าฮอนจง และมีศักดิ์เป็นพระอัยกา (พระเจ้าตา) ของพระองค์ด้วยเนื่องจากท่านเป็นพระบิดาของพระพันปีโชจาก ตระกูลโชแห่งพุงยางจึงทำให้ท่านมีอำนาจมากขึ้นในราชสำนักพร้อมกับพระปิตุลาของพระพันปีโชคือ โชอินยอง ซึ่งดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีด้วยท่านถึงแก่กรรมเมื่อปีค.ศ. 1846 ขณะอายุได้ 72 ปี

โชมันยอง