โช มัน-ย็อง

(เปลี่ยนทางจาก โจมันยอง)

โช มัน-ย็อง (เกาหลี조만영; ฮันจาJo Man-Yeong,ค.ศ. 1776 - ค.ศ. 1846) เป็นขุนนางและเสนาบดีในราชสำนักของ ราชวงศ์โชซ็อน เขาเป็นผู้นำ ตระกูลโจแห่งพุงยาง ตระกูลเริ่มมีชื่อเสียงเมื่อสามารถผลักดัน ตระกูลคิมแห่งอันดง ที่มีอำนาจตั้งแต่การปกครองของ พระเจ้าซุนโจ ออกไปจากราชสำนัก อย่างไรก็ตาม ด้วยการเสียชีวิตของ โช มัน-ย็อง ในปี ค.ศ. 1846 การควบคุมอาณาจักรก็ตกไปอยู่ในมือของ ตระกูลคิมแห่งอันดง อีกครั้ง เขาเป็นพระบิดาของ พระนางซินจ็อง และ พระอัยกา (ตา) ของ พระเจ้าฮ็อนจง

โชมันยอง

อ้างอิง แก้