รายพระนามสมเด็จพระราชินีและจักรพรรดินีแห่งเกาหลี

สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งเกาหลี หรือ สมเด็จพระราชินีแห่งเกาหลี คือตำแหน่งของคู่สมรสของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเกาหลี ตั้งแต่สมัยที่เริ่มก่อตั้งอาณาจักรโชซ็อนและจักรวรรดิเกาหลี

รายพระนาม

แก้

ตำแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสีแห่งโชซ็อน

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม ประสูติ อภิเษกสมรส พระราชาพิธีสถาปนา เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต พระราชสวามี
ราชวงศ์โชซ็อน
  สมเด็จพระราชินีฮันคงฮเยแห่งชองจู 11 ตุลาคม พ.ศ. 1999 พ.ศ. 2012 พ.ศ. 2012
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2012 15 เมษายน พ.ศ. 2017 พระเจ้าซองจง
  สมเด็จพระราชินียุนเจฮอนแห่งฮัมอัน ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2017 พ.ศ. 2017
พระราชสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2017 พ.ศ. 2025 พระเจ้าซองจง
  สมเด็จพระราชินียุนจองฮย็อนแห่งพาพยอง พ.ศ. 2005 พ.ศ. 2025 พ.ศ. 2025
พระราชสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2025 พ.ศ. 2037
พ.ศ. 2073
พระเจ้าซองจง
  เจ้าหญิงชินมุนซองแห่งซองกุน พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2037 พ.ศ. 2037
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2037 พ.ศ. 2049
พ.ศ. 2080
พระเจ้ายอนซัน
  สมเด็จพระราชินีชินดันคยองแห่งซองกึน ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2049 พ.ศ. 2049
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2049 ไม่ปรากฏ พระเจ้าจุงจง
  สมเด็จพระราชินียุนจางคยองแห่งพาพยอง ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2049 พ.ศ. 2049
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2049 ไม่ปรากฏ พระเจ้าจุงจง
  สมเด็จพระราชินียุนมุนจองแห่งพาพยอง พ.ศ. 2044 พ.ศ. 2060 พ.ศ. 2060
พระราชสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2060 พ.ศ. 2087
พ.ศ. 2108
พระเจ้าจุงจง
  สมเด็จพระราชินีปาร์คอินซองแห่งบันนัม ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2087 พ.ศ. 2087
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2087 ไม่ปรากฏ พระเจ้าอินจง
  สมเด็จพระราชินีชิมอินซุนแห่งชองซอง ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2088 พ.ศ. 2088
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2088 ไม่ปรากฏ พระเจ้าเมียงจง
  สมเด็จพระราชินีปาร์คอีอินแห่งบันนัม ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2110 พ.ศ. 2110
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2110 ไม่ปรากฏ พระเจ้าซอนโจ
  สมเด็จพระราชินีคิมอินม็อกแห่งยอนอัน ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2110 พ.ศ. 2110
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2110 ไม่ปรากฏ พระเจ้าซอนโจ
  เจ้าหญิงยูมุนซอง พ.ศ. 2119 พ.ศ. 2151 พ.ศ. 2151
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2151 พ.ศ. 2166 องค์ชายควางแฮกุน
  สมเด็จพระราชินีฮันอินรยอลแห่งจองจู ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2166 พ.ศ. 2166
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2166 ไม่ปรากฏ พระเจ้าอินโจ
  สมเด็จพระราชินีโจจางยอลแห่งยางจู ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2166 พ.ศ. 2166
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2166 ไม่ปรากฏ พระเจ้าอินโจ
  สมเด็จพระราชินีคิมมยองซองแห่งจองพุง ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2202 พ.ศ. 2202
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2202 ไม่ปรากฏ พระเจ้าฮย็อนจง
  สมเด็จพระราชินีคิมอินคยองแห่งควางซาน พ.ศ. 2204 พ.ศ. 2217 พ.ศ. 2217
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2217 พ.ศ. 2223 พระเจ้าซุกจง
  สมเด็จพระราชินีมินอินฮยอนแห่งยอฮึง พ.ศ. 2210 พ.ศ. 2223 พ.ศ. 2223
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2223 พ.ศ. 2244 พระเจ้าซุกจง
  สมเด็จพระราชินีคิมอินวอนแห่งคยองจู พ.ศ. 2230 พ.ศ. 2244 พ.ศ. 2244
พระราชสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2244 พ.ศ. 2263
พ.ศ. 2300
พระเจ้าซุกจง
  สมเด็จพระราชินีซิมดันอึยแห่งชองซอง พ.ศ. 2229 ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2263
พระราชสวามีสถาปนาหลังสิ้นพระชนม์ไปแล้ว
ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2261 พระเจ้าคยองจง
  สมเด็จพระราชินีออซ็อนอึยแห่งฮัมจง พ.ศ. 2248 พ.ศ. 2263 พ.ศ. 2263
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2263 พ.ศ. 2267
พ.ศ. 2273
พระเจ้าคยองจง
  สมเด็จพระราชินีซอจองซองแห่งทัลซอง พ.ศ. 2235 พ.ศ. 2267 พ.ศ. 2267
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2267 พ.ศ. 2300 พระเจ้ายองโจ
  สมเด็จพระราชินีคิมจองซุนแห่งคยองจู พ.ศ. 2288 พ.ศ. 2300 พ.ศ. 2300
พระราชสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2300 พ.ศ. 2319
พ.ศ. 2353
พระเจ้ายองโจ
  สมเด็จพระราชินีคิมฮโยอึยแห่งจองพุง พ.ศ. 2296 พ.ศ. 2319 พ.ศ. 2319
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2319 พ.ศ. 2343
พ.ศ. 2364
พระเจ้าจองโจ
  สมเด็จพระราชินีคิมซุนวอนแห่งอันดง พ.ศ. 2332 พ.ศ. 2343 พ.ศ. 2343
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2343 พ.ศ. 2377
พ.ศ. 2400
พระเจ้าซุนโจ
  สมเด็จพระราชินีคิมฮโยฮย็อนแห่งอันดง ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2377 พ.ศ. 2377
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2377 พ.ศ. 2392
ไม่ปรากฏ
พระเจ้าฮอนจง
  สมเด็จพระราชินีฮงฮโยจองแห่งนัมยาง ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2377 พ.ศ. 2377
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2377 พ.ศ. 2392
ไม่ปรากฏ
พระเจ้าฮอนจง
  สมเด็จพระราชินีคิมโชรินแห่งอันดง พ.ศ. 2380 พ.ศ. 2392 พ.ศ. 2392
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2392 พ.ศ. 2406
พ.ศ. 2421
พระเจ้าชอลจง
  สมเด็จพระราชินีมินเมียงซองแห่งยอฮึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2437 19 ตุลาคม พ.ศ. 2394 พ.ศ. 2406
พระราชสวามีเสวยราชย์
8 ตุลาคม พ.ศ. 2438 8 ตุลาคม พ.ศ. 2438 สมเด็จพระจักรพรรดิควางมู

พระจักรพรรดินีพระคู่ครองแห่งเกาหลี

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม ประสูติ อภิเษกสมรส พระราชาพิธีสถาปนา เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต พระราชสวามี
ราชวงศ์โชซ็อน
  สมเด็จพระจักรพรรดินีเมียงซอง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2437 19 ตุลาคม พ.ศ. 2394 พ.ศ. 2406
พระราชสวามีเสวยราชย์
8 ตุลาคม พ.ศ. 2438 8 ตุลาคม พ.ศ. 2438[1] สมเด็จพระจักรพรรดิควางมู
  สมเด็จพระจักรพรรดินีซุนเมียง พ.ศ. 2415 ไม่ทราบ ได้รับการสถาปนาหลังจากการสิ้นพระชนม์ สิ้นพระชนม์ก่อนการเสวยราชย์ พ.ศ. 2447[2] สมเด็จพระจักรพรรดิยุงฮี
  สมเด็จพระจักรพรรดินีซุนจอง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2437 24 เมษายน พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2450
พระราชสวามีเสวยราชย์
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 สมเด็จพระจักรพรรดิยุงฮี


รายพระนามผู้อ้างสิทธิ

แก้

ตำแหน่งพระจักรพรรดินีพระคู่ครองแห่งเกาหลี

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม ประสูติ อภิเษกสมรส พระราชาพิธีสถาปนา เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต พระราชสวามี
ราชวงศ์โชซ็อน
  สมเด็จพระจักรพรรดินีซุนจอง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2437 24 เมษายน พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2450
พระราชสวามีเสวยราชย์
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 สมเด็จพระจักรพรรดิยุงฮี
  เจ้าหญิงบังจา มกุฎราชกุมารีแห่งเกาหลี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444 24 เมษายน พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2450
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2453 30 เมษายน พ.ศ. 2532 สมเด็จพระจักรพรรดิอุยมิน
จูลียา มุลล็อก 18 มีนาคม พ.ศ. 2471 25 ตุลาคม พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2513
พระราชสวามีเสวยราชย์
พ.ศ. 2506
พ.ศ. 2525
(พ้นจากราชสมบัติ)[3]
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สมเด็จพระจักรพรรดิโฮอุน

ตำแหน่งจักรพรรดินีนาถ

แก้
พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส พิธีสถาปนาการอ้างสิทธิ อ้างสิทธิ สิ้นสุดการอ้างสิทธิ สิ้นพระชนม์ พระสวามี
ราชวงศ์โชซ็อน
  เจ้าหญิงแฮวอนแห่งเกาหลี พ.ศ. 2462 ไม่ทราบ พ.ศ. 2549
เริ่มอ้างสิทธิ[4]
ยังอยู่ในราชสมบัติ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ลี ซุงยู

เชิงอรรถ

แก้
  1. ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินี ภายหลังการสวรรคตแล้ว
  2. สิ้นพระชนม์ขณะเป็นพระมเหสี ต่อมาภายหลังเมื่อพระจักรพรรดิซุนจงขึ้นครองราชย์ จึงได้สถาปนาพระนางเป็นจักรพรรดินี
  3. จูลียา มุลล็อก เป็นพระชายาชาวต่างชาติของเจ้าชายโฮอุนแห่งเกาหลี ทางพฤตินัย โดยมิได้เสกสมรสให้ถูกต้องตามราชประเพณีเกาหลี ภายหลังทั้งสองพระองค์ได้ทรงหย่ากัน นางจูลียาจึงได้พ้นจากราชสมบัติเกาหลี ปัจจุบันพระองค์ยังทรงพระชนม์
  4. ทรงประกอบพีธีบรมราชาภิเษกเป็นพระจักรพรรดินีองค์แรกที่ขึ้นครองราชย์ในราชวงศ์โชซ็อน แต่ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มิได้รับรองแต่ประการใด พระนางจึงมิได้เป็นประมุขแห่งเกาหลีอย่างเป็นทางการ แต่เป็นโดยทางพฤตินัย

ดูเพิ่ม

แก้