พระนางอินกย็อง

พระมเหสีอินกย็อง สกุลคิม แห่งควางซาน (1661–1680) เป็นพระมเหสีพระองค์แรกของพระเจ้าซุกจง พระนางเป็นธิดาของ คิม มัน กี สกุลคิม แห่งควางซาน กับท่านผู้หญิงฮัน สกุลฮัน แห่งช็องจู

พระมเหสีอินกย็อง
พระมเหสี (1674–1680)
พระราชสวามีพระเจ้าซุกจง
(ค.ศ. 1674 - ค.ศ. 1720)
ราชวงศ์ราชวงศ์โชซอน
พระราชบิดาคิม มัน กี
พระราชมารดาท่านผู้หญิงฮัน
ประสูติ25 ตุลาคม ค.ศ. 1661
อาณาจักรโชซอน
สวรรคต16 ธันวาคม ค.ศ. 1680 (พระชนมพรรษา 20 พรรษา)
พระตำหนักโฮซังจอน(会祥殿) พระราชวังกย็องด็อกกุง(慶德宮) กรุงฮันยาง อาณาจักรโชซอน

เมื่อพระชนมายุ 10 พรรษา พระนางอภิเษกสมรสกับพระเจ้าซุกจงขณะดำรงตำแหน่งองค์ชายรัชทายาท (王世子 왕세자 วังเซจา) พระนางจึงได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นวังเซจาบิน หรือองค์หญิงพระชายาขององค์ชายรัชทายาท (王世子嬪 ; 왕세자빈)

ต่อมาในปีค.ศ. 1674 พระสวามีขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโชซอน ทรงพระนามว่าพระเจ้าซุกจง พระนางได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งพระมเหสี (วังบี 王妃)

พระนางดำรงตำแหน่งพระมเหสีเป็นเวลา 6 ปี จนกระทั่งเดือนตุลาคม ปีค.ศ. 1680 พระนางประชวรด้วยพระอาการหนัก 8 วันหลังจากนั้น พระนางเสด็จสวรรคต ณ พระตำหนักโฮซังจอน (会祥殿) พระราชวังกย็องด็อกกุง (慶德宮) สิริพระชนมายุ 20 พรรษา พระศพได้รับการบรรจุฝังที่สุสานหลวงในจังหวัดกย็องกี พระนางมีพระราชธิดา 2 พระองค์แต่สิ้นพระชนม์ภายหลังประสูติทั้งสองพระองค์

พระมเหสี สกุลคิมได้รับพระราชทานพระนามหลังสวรรคตว่า พระมเหสีอินกย็อง วังฮู (仁敬王后 金氏)

พระมเหสีอินกย็องยังคงได้รับการเฉลิมพระนามถวายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในรัชกาลต่อๆมา ตามโอกาสสำคัญต่างๆ จนกระทั่งครั้งสุดท้ายในปีค.ศ. 1890 ในรัชกาลพระเจ้าโกจง พระนามอย่างเป็นทางการของพระนางก็มีความยาวทั้งหมด 14 ตัวอักษร คือพระมเหสีควางรย็อล ฮโยจาง มย็อง-ฮย็อน ซอนม็ก ฮเยซ็อง ซ็อนอึย อินกย็อง วังฮู (ฮันกึล : 광렬효장명현선목혜성순의인경왕후, ฮันจา : 光烈孝莊明顯宣穆惠聖純懿仁敬王后)


ก่อนหน้า พระนางอินกย็อง ถัดไป
สมเด็จพระราชินีมยองซอง 2leftarrow.png สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1674 - 1680)
2rightarrow.png สมเด็จพระราชินีอินฮย็อน