พระนางอินซุน (เกาหลี: Queen Insun, 27 มิถุนายน 2075 - 12 กุมภาพันธ์ 2118) รู้จักในพระนาม พระพันปีอึยซอง (เกาหลี: Queen Dowager Uiseong) เป็นพระมเหสีในพระเจ้ามย็องจงแห่งโชซ็อน

บทความนี้อักษรเกาหลีปรากฏอยู่ คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถามหรือสัญลักษณ์อื่นแทนตัวอักษร หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถแสดงผลอักษรฮันกึลและอักษรฮันจาได้อย่างถูกต้อง
พระนางอินซุน
인순왕후
พระพันปีหลวงกรุงโชซ็อน
ดำรงพระยศค.ศ. 1567–1575
ก่อนหน้าพระนางอินซ็อง
ถัดไปพระนางอินมก
พระมเหสีกรุงโชซ็อน
ดำรงพระยศค.ศ. 1545–1567
ก่อนหน้าพระนางอินซ็อง
ถัดไปพระนางอึยอิน
คู่อภิเษกพระเจ้ามย็องจงแห่งโชซ็อน
พระราชบุตรCrown Prince Sunhoe
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
선렬의성인순왕후
ราชวงศ์Cheongsong Shim
พระราชบิดาShim Kang
พระราชมารดาLady Yi of the Jeonju Yi clan
พระราชสมภพ27 มิถุนายน ค.ศ. 1532
โชซ็อน
สวรรคต12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1575
โชซ็อน

เมื่อพระสวามีเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2110 พระนางจึงได้เป็นผู้ว่าราชการแทนพระเจ้าซ็อนโจ รัชกาลที่ 14 ที่ยังทรงพระเยาว์อยู่เป็นเวลา 1 ปีจึงพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการแทนเมื่อ พ.ศ. 2111

พระราชวงศ์ แก้ไข

  • พระบิดา : ชิมคัง (Shim Kang, 2057 - 2110)
    • พระอัยกา : ชิมย็อน-ว็อน (Shim Yeon-Won, 2034 - 2101)
    • พระอัยยิกา : นายหญิงคิมจากตระกูลคิมแห่งกย็องจู (Lady Kim of the Gyeongju Kim Clan)
  • พระมารดา : นายหญิงอีจากตระกูลอีแห่งจ็อนจู (Lady Yi of the Jeonju Yi Clan, 2055 - 2102)
  • พระสวามี : พระเจ้ามย็องจงแห่งโชซ็อน (King Myeongjong of Joseon, 3 กรกฎาคม 2077 - 3 สิงหาคม 2110) พระราชาลำดับที่ 13

วัฒนธรรมร่วมสมัย แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

ก่อนหน้า พระนางอินซุน ถัดไป
พระนางอินซ็อง   พระมเหสีกรุงโชซ็อน
(ค.ศ. 1545 - 1567)
  พระนางอึยอิน