พระเจ้ามย็องจงแห่งโชซ็อน

พระเจ้ามย็องจง เกาหลี명종; ฮันจา明宗; อาร์อาร์Myeongjong; เอ็มอาร์Myŏngchong เป็นประมุขราชวงศ์โชซ็อนองค์ที่ 13 (พ.ศ. 2088 - พ.ศ. 2110) หรือเจ้าชายเคียงวอน เป็นโอรสของพระเจ้าชุงจงกับพระนางมุนจ็อง ขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมายุ 11 พรรษา ต่อจากพระเชษฐาต่างมารดาคือพระเจ้าอินจง ที่สวรรคตไปด้วยพระพลานามัยที่ไม่สู้จะดีใน พ.ศ. 2088 มีพระมารดาสำเร็จราชการแทน

พระเจ้ามย็องจง
พระมหากษัตริย์แห่งโชซ็อน
ครองราชย์ค.ศ. 1545–1567
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าอินจง
รัชกาลถัดไปพระเจ้าซอนโจ
ผู้สำเร็จราชการพระนางมุนจ็อง
(1545–1565)
พระราชสมภพ3 กรกฎาคม ค.ศ. 1534(1534-07-03)
สวรรคต3 สิงหาคม ค.ศ. 1567(1567-08-03) (33 ปี)
พระราชบุตรเจ้าชายรัชทายาทซุนฮเว
พระเจ้ามย็องจง
พระบรมนามาภิไธย
ลี ฮวาน (이환,李峘)
พระปรมาภิไธย
พระเจ้ามย็องจง
ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชมารดาพระนางมุนจ็อง
พระเจ้ามย็องจงแห่งโชซ็อน
ฮันกึล
명종
ฮันจา
明宗
อาร์อาร์Myeongjong
เอ็มอาร์Myŏng-jong
ชื่อเกิด
ฮันกึล
이환
ฮันจา
李峘
อาร์อาร์I Hwan
เอ็มอาร์Yi Hwan

พระเจ้ามยองจงพระราชสมภพเมื่อ ค.ศ. 1534 เป็นเจ้าชายคย็องว็อน (경원대군, 慶原大君) เป็นพระโอรสของพระเจ้าชุงจง กับพระนางมุนจ็อง มเหสีองค์ที่สามของพระเจ้าจุงจง เจ้าชายคย็องว็อนมีพระเชษฐาต่างพระราชมารดาเป็นรัชทายาทอยู่แล้ว ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจุงจงกับพระนางชังกย็อง มเหสีองค์ที่สองของพระเจ้าชุงจงที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ปลายรัชกาลของพระเจ้าชุงจงเกิดการแก่งแย่งอำนาจระหว่างขุนนางตระกูลยุน คือ ฝ่ายยุนใหญ่ (대윤, 大尹) คือฝ่ายของ ยุนอิม ซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระมเหสีชังกยอง สนับสนุนรัชทายาทให้ขึ้นครองราชย์ และ ฝ่ายยุนเล็ก (소윤, 小尹) นำโดย ยุน ว็อน-ฮย็อง (윤원형, 尹元衡) ที่เป็นพระอนุชาของพระมเหสีมุนจ็อง

เมื่อค.ศ. 1544 พระเจ้าชุงจงสวรรคต รัชทายาทลีโฮขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าอินจง ขุนนางฝ่ายยุนใหญ่ขึ้นมามีอำนาจภายใต้การนำของยุนอิม แต่พระเจ้าอินจงอยู่ในราชสมบัติได้เพียงแปดเดือนก็สวรรคตอย่างเป็นปริศนาใน ค.ศ. 1545 เจ้าชายคย็องว็อนก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติด้วยพระชนมายุเพียง 11 พรรษา จึงมีพระราชมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการแทน ทำให้ฝ่ายยุนเล็กที่เป็นฝ่ายของพระนางซองย็อล (พระพันปีมุนจ็อง) และยุน ว็อน-ฮย็องที่เป็นพระมาตุลา (น้า) ขึ้นมามีอำนาจแทนฝ่ายยุนใหญ่ และทำการกวาดล้างขุนนางฝ่ายยุนใหญ่เสียสิ้น โดยยุนวอนฮย็องกล่าวหายุนอิมว่าคิดก่อการกบฏยกราชสมบัติให้องค์ชายพงซอง (봉성군, 奉城君 พระโอรสของพระเจ้าชุงจงกับพระสนมฮงฮีบิน) เรียกว่า การสังหารหมู่ปราชญ์ปีอึลซา (을사사화, 乙巳士禍) ขุนนางจำนวนมากรวมทั้งยุนอิมถูกเนรเทศ

ในรัชสมัยของพระเจ้ามย็องจงเป็นสมัยที่ขุนนางฝ่ายยุนเล็กมีอำนาจมาก ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งขุนนางได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายยุนเล็ก พระพันปีซองยอลทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและโปรดพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ โพอู (보우, 普雨) ทำให้ทรงมีนโยบายฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นในโชซ็อน พระเจ้ามย็องจงมีพระโอรส ประสูติเมื่อค.ศ. 1551 แต่งตั้งให้เป็นองค์ชายรัชทายาทเมื่อค.ศ. 1557 ครั้นถึงค.ศ. 1553 พระเจ้ามยองจงมีพระชนมายุครบ 20 ชันษาสามารถออกว่าราชการเองได้ แต่พระพันปีมุนจ็องและยุน ว็อน-ฮย็องก็ยังไม่ทำการคืนอำนาจให้แก่พระเจ้ามยองจง จึงเป็นที่โจมตีของนักปราชญ์ฝ่ายซาริม นำโดย ชิมอีกยอม (심의겸, 沈義謙) ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระมเหสีอินซุน จนถูกขุนนางฝ่ายยุนเล็กทำการกวาดล้างขนาดย่อมใน ค.ศ. 1563

รัชทายาทสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1563 ด้วยพระชนมายุเพียงสิบสองชันษา ได้รับพระนามว่าเจ้าชายรัชทายาทซุนฮวี (순회세자, 順懷世子) หลังจากที่ทรงสำเร็จราชการแทนมายี่สิบปีพระพันปีซองยอลก็สวรรคตเมื่อค.ศ. 1565 เป็นโอกาสให้พระเจ้ามย็องจงทรงทวงพระราชอำนาจคืน โดยการประหารชีวิตยุน ว็อน-ฮย็อง และกำจัดอำนาจของขุนนางฝ่ายยุนเล็กออกไปจากราชสำนัก และเมื่อไม่มีพระราชโอรส ในค.ศ. 1567 ก็ประกาศว่าจะมอบราชสมบัติให้กับ องค์ชายฮาซอง (하성군, 河城君) ซึ่งเป็นโอรสของ เจ้าชายท็อกฮึง พระอนุชาต่างพระมารดา (덕흥군, 德興君 พระโอรสของพระเจ้าชุงจง กับพระสนมอันชังบิน) พระเจ้ามย็องจงว่าราชการเองเพียงสองปี ก็สวรรคตในค.ศ. 1567 สุสานหลวงมีชื่อว่า คังนึง (강릉, 康陵) องค์ชายฮาซองขึ้นครองราชสมบัติต่อไป เป็นพระเจ้าซ็อนโจ

พระนามเต็ม

แก้
  • พระเจ้ามย็องจง คงฮอน ฮอนอึย โซมุน ควางซุก คยองฮโย แห่งเกาหลี (명종공헌헌의소문광숙경효대왕)

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้

พระมเหสี

พระสนม

  • พระสนมคยองบิน จากตระกูลลี แห่งจอนอึย (경빈 이씨 ,慶嬪 李氏)
  • พระสนมซุนบิน จากตระกูลยุน (순빈 윤씨 ,順嬪 尹氏)
  • พระสนมซุกอึย จากตระกูลซิน แห่งพยองซาน (숙의 신씨 ,淑儀 申氏)
  • พระสนมซุกอึย จากตระกูลจอง แห่งอนยาง (숙의 정씨 ,淑儀 鄭氏)
  • พระสนมซุกอึย จากตระกูลจอง แห่งทงแร (숙의 정씨 ,淑儀 鄭氏)
  • พระสนมซุกอึย จากตระกูลซิน แห่งกอชาง (숙의 신씨 ,淑儀 慎氏)
  • พระสนมซุกอึย จากตระกูลฮัน (숙의 한씨 ,淑儀 韓氏)

พระโอรส

  • เจ้าชายซุนฮเว, อี บู (순회세자 이부 ,順懷世子 李暊, ค.ศ. 1551-1563) รัชทายาทแห่งโชซ็อน พระราชโอรสของพระนางอินซุน ตระกูลชิม

พงศาวลี

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้ามย็องจงแห่งโชซ็อน ถัดไป
พระเจ้าอินจง   กษัตริย์แห่งโชซ็อน
(พ.ศ. 2088 - 2110)
  พระเจ้าซ็อนโจ