พระนางอินซ็อง

พระนางอินซอง เป็นพระมเหสีในพระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน แต่ดำรงตำแหน่งได้ปีเดียวเพราะพระสวามีสวรรคตในปี ค.ศ. 1545 หลังจากนั้นก็ทรงใช้พระชนม์ชีพที่เหลืออย่างสุขสบายก่อนจะสวรรคตในปี ค.ศ. 1577 ขณะพระชนมายุได้ 62 พรรษา

พระนางอินซ็อง
인성왕후
พระพันปีหลวงกรุงโชซ็อน
ดำรงพระยศค.ศ. 1545–1578
ก่อนหน้าพระนางมุนจ็อง
ถัดไปพระนางอินซุน
พระมเหสีกรุงโชซ็อน
ครองราชย์ค.ศ. 1544–1545
ก่อนหน้าพระนางมุนจ็อง
ถัดไปพระนางอินซุน
พระราชสวามีพระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
효순공의인성왕후
ราชวงศ์Bannam Park
พระราชบิดาPark Yong
พระราชมารดาLady Kim of the Uiseong Kim clan
พระราชสมภพ7 ตุลาคม ค.ศ. 1514
โชซ็อน
สวรรคต6 มกราคม ค.ศ. 1578
โซล อาณาจักรโชซ็อน


ก่อนหน้า พระนางอินซ็อง ถัดไป
พระนางมุนจ็อง 2leftarrow.png พระมเหสีกรุงโชซ็อน
(ค.ศ. 1544 - 1545)
2rightarrow.png พระนางอินซุน