พระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน

พระเจ้าอินจง (เกาหลี: 인종, ฮันจา: 仁宗, MC: Injong, MR: Inchong ค.ศ. 1515 - ค.ศ. 1545) เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 12 แห่งราชวงศ์โชซ็อน (ค.ศ. 1544 - ค.ศ. 1545) พระราชสมภพเมื่อค.ศ. 1515 เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจุงจง (중종, 中宗) และพระนางชังกย็อง (장경왕후, 章敬王后) จากตระกูลยุนแห่งพาพยอง (파평윤씨, 坡平尹氏) ซึ่งสวรรคตในระหว่างมีพระประสูติการพระเจ้าอินจง พระเจ้าอินจงทรงได้รับสถาปนาเป็นรัชทายาทเมื่อ ค.ศ. 1520 ใน ค.ศ. 1534 พระนางมุนจ็อง (문정왕후, 文定王后) พระมเหสีองค์ใหม่จากตระกูลยุนเช่นกัน ได้ประสูติพระอนุชาของพระเจ้าอินจงคือเจ้าชายคย็องว็อน (경원대군, 慶原大君) ทำให้ตระกูลยุนแตกออกเป็นสองฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายยุนใหญ่ (대윤, 大尹) นำโดยยุนนิม (윤임, 尹任) พระเชษฐาของพระนางชังกย็องและพระมาตุลาของรัชทายาทสนับสนุนรัชทายาทให้ได้เป็นกษัตริย์ และฝ่ายยุนเล็ก นำโดยยุนวอนฮย็อง (윤원형, 尹元衡) พระอนุชาของพระนางมุนจอง สนับสนุนเจ้าชายคย็องว็อน

พระเจ้าอินจง
พระนามาภิไธยลี โฮ (이호, 李峼)
พระปรมาภิไธยพระเจ้าอินจง
พระราชอิสริยยศพระราชาลำดับที่ 12 แห่งโชซ็อน
ราชวงศ์โชซ็อน
ครองราชย์ค.ศ.1544–1545
รัชกาลก่อนพระเจ้าจุงจง
รัชกาลถัดไปพระเจ้ามย็องจง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ10 มีนาคม ค.ศ. 1515(1515-03-10)
พระราชวังชังด็อกกุง เกาหลี
สวรรคต8 สิงหาคม ค.ศ. 1545 (30 พรรษา)
พระราชวังคย็องฮี เกาหลี
พระราชบิดาพระเจ้าจุงจง
พระราชมารดาพระนางชังกย็อง
พระมเหสีพระนางอินซ็อง
พระสนมพระสนมซุกบิน ตระกูลยุน,
พระสนมฮเยบิน ตระกูลจอง
พระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน
ฮันกึล인종
ฮันจา仁宗
RRInjong
MRIn-jong
ชื่อเกิด
ฮันกึล이호
ฮันจา李峼
RRI Ho
MRYi Ho
Coat of Arms of Joseon Korea.svg พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อน
Portrait of King Taejo of Joseon.jpgพระเจ้าแทโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าจองจง
Taejong.JPGพระเจ้าแทจง
King Sejong-crop.JPGพระเจ้าเซจงมหาราช
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้ามุนจง
영모전 단종 어진 2.jpgพระเจ้าทันจง
세조 어진 초본.jpgพระเจ้าเซโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าเยจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าซองจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgองค์ชายยอนซัน
朝鲜中宗.jpgพระเจ้าจุงจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าอินจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้ามยองจง
朝鮮宣祖.jpgพระเจ้าซอนโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgองค์ชายควังแฮ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าอินโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าฮโยจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าฮยอนจง
Sukjong of Joseon.pngพระเจ้าซุกจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าคยองจง
Portrait of King Yeongjo.jpgพระเจ้ายองโจ
King JeongJo of Joseon.jpgพระเจ้าจองโจ
朝鲜纯祖.JPGพระเจ้าซุนโจ
朝鲜宪宗.jpgพระเจ้าฮอนจง
A portrait of Cheoljong.jpgพระเจ้าชอลจง
Korea-Portrait of Emperor Gojong-01.jpgจักรพรรดิโคจง
Emperor Sunjong.jpgจักรพรรดิซุนจง

พระเจ้าจุงจงสวรรคตในค.ศ. 1544 รัชทายาทจึงได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อ ฝ่ายยุนใหญ่จึงก้าวขึ้นมามีอำนาจเหนือฝ่ายยุนเล็ก แต่พระเจ้าอินจงนั้นมีพระพลานามัยไม่ค่อยดีนัก อยู่ในราชสมบัติได้แปดเดือนก็สวรรคตในค.ศ. 1545 เจ้าชายคย็องว็อนพระอนุชาจึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อมาเป็นพระเจ้ามย็องจงแห่งโชซ็อน (명종, 明宗)

พระนามเต็มแก้ไข

พระเจ้าอินจง ยองจอง ฮอนมุน อึยมู จางซุก ฮุมฮโย แห่งเกาหลี

พระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

พระมเหสี

พระสนม

  • พระสนมซุกบิน จากตระกูลยุน แห่งพาพยอง
  • พระสนมฮเยบิน จากตระกูลจอง แห่งคยองจู
  • พระสนมควีอิน จากตระกูลจอง แห่งยอนอิล
  • พระสนมยังเจ จากตระกูลยุน แห่งพาพยอง (ยังเจคือพระสนมขององค์รัชทายาท)
ก่อนหน้า พระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน ถัดไป
พระเจ้าจุงจง   พระมหากษัตริย์โชซ็อน
(พ.ศ. 2087 - พ.ศ. 2088)
  พระเจ้าเมียงจง