พระราชินีอินมก (อังกฤษ: Queen Inmok) พระมเหสีองค์ที่ 2 ใน พระเจ้าซ็อนโจ พระราชาลำดับที่ 14 แห่ง ราชวงศ์โชซ็อน ในภายหลังพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็น พระนางโซซ็อง

พระนางอินมก
ประสูติ15 ธันวาคม ค.ศ. 1584
ฮันยัง โชซ็อน
สวรรคต13 สิงหาคม ค.ศ. 1632 (47 ปี 241 วัน)
พระราชสวามีพระเจ้าซ็อนโจแห่งโชซ็อน
พระราชบุตรอีอึย, เจ้าชายย็องชัง
องค์หญิงช็องมย็อง
ราชวงศ์โชซ็อน

ในรัชสมัย เจ้าชายควังแฮ พระราชาลำดับที่ 15 พระโอรสคือ เจ้าชายย็องชัง ถูกเนรเทศแต่ระหว่างนั้นเจ้าชายยองชางก็ถูกปลงพระชนม์ทำให้พระนางต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวจนกระทั่งสวรรคตเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 1632 ในรัชสมัยพระเจ้าอินโจ พระราชาลำดับที่ 16

พระราชวงศ์

แก้


ก่อนหน้า พระนางอินมก ถัดไป
สมเด็จพระราชินีอึยอิน   สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1602 - 1608)
  สมเด็จพระราชินีมุนซอง