สมเด็จพระราชินีอึยอิน (อังกฤษ: Queen Uiin) พระราชินีองค์แรกใน พระเจ้าซ็อนโจ พระราชาลำดับที่ 14 แห่ง ราชวงศ์โชซ็อน

พระนางอึยอิน
ประสูติ5 พฤษภาคม ค.ศ. 1555
โชซ็อน
สวรรคต5 สิงหาคม ค.ศ. 1600 (45 ปี 92 วัน)
พระราชวังท็อกซู โชซ็อน
พระราชสวามีพระเจ้าซ็อนโจ
ราชวงศ์โชซ็อน

สมเด็จพระราชินีอึยอินประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1555 ในสกุลปาร์คแห่งบันนัมมีพระนามเดิมว่าอย่างไรไม่ปรากฏได้เข้าพิธีอภิเษกกับ เจ้าชายฮาชอง เมื่อองค์ชายฮาชองได้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นเป็น พระเจ้าซ็อนโจ ใน ค.ศ. 1565 ก็ได้สถาปนา เจ้าหญิงพระชายา จากสกุลปาร์คขึ้นเป็นพระราชินีอึยอินเมื่อ ค.ศ. 1569

ในสงครามการรุกรานโชซ็อนของญี่ปุ่นทั้ง 2 ครั้งพระเจ้าซ็อนโจได้หลบหนีไปโดยมิได้พาพระราชินีอึยอินไปด้วยแต่กลับพาพระสนมอินบินซึ่งเป็นพระสนมองค์โปรดไปแทน

สมเด็จพระราชินีอึยอินสวรรคตเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1600 ที่ พระราชวังท็อกซู ขณะมีพระชนมายุเพียง 45 พรรษาโดยไม่มีพระราชโอรส-ธิดา


ก่อนหน้า พระนางอึยอิน ถัดไป
สมเด็จพระราชินีอินซุน สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1569 - 1600)
สมเด็จพระราชินีอินมก