พระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าอินจงแห่งโชซอน)

พระเจ้าอินจง (เกาหลี인종; ฮันจา仁宗; อาร์อาร์Injong; เอ็มอาร์Inchong ค.ศ. 1515 - ค.ศ. 1545) เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 12 แห่งราชวงศ์โชซ็อน (ค.ศ. 1544 - ค.ศ. 1545) พระราชสมภพเมื่อค.ศ. 1515 เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าชุงจง (중종, 中宗) และพระนางชังกย็อง (장경왕후, 章敬王后) จากตระกูลยุนแห่งพาพยอง (파평윤씨, 坡平尹氏) ซึ่งสวรรคตในระหว่างมีพระประสูติการพระเจ้าอินจง พระเจ้าอินจงทรงได้รับสถาปนาเป็นรัชทายาทเมื่อ ค.ศ. 1520 ใน ค.ศ. 1534 พระนางมุนจ็อง (문정왕후, 文定王后) พระมเหสีองค์ใหม่จากตระกูลยุนเช่นกัน ได้ประสูติพระอนุชาของพระเจ้าอินจงคือเจ้าชายคย็องว็อน (경원대군, 慶原大君) ทำให้ตระกูลยุนแตกออกเป็นสองฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายยุนใหญ่ (대윤, 大尹) นำโดยยุนนิม (윤임, 尹任) พระเชษฐาของพระนางชังกย็องและพระมาตุลาของรัชทายาทสนับสนุนรัชทายาทให้ได้เป็นกษัตริย์ และฝ่ายยุนเล็ก นำโดยยุนวอนฮย็อง (윤원형, 尹元衡) พระอนุชาของพระนางมุนจอง สนับสนุนเจ้าชายคย็องว็อน

พระเจ้าอินจง
พระราชสุสานของพระเจ้าอินจง
พระราชาลำดับที่ 12 แห่งโชซ็อน
ครองราชย์ค.ศ.1544–1545
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าชุงจง
รัชกาลถัดไปพระเจ้ามย็องจง
ประสูติ10 มีนาคม ค.ศ. 1515(1515-03-10)
พระราชวังชังด็อกกุง เกาหลี
สวรรคต8 สิงหาคม ค.ศ. 1545(1545-08-08) (30 ปี)
พระราชวังคย็องฮี เกาหลี
พระเจ้าอินจง
ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชบิดาพระเจ้าชุงจง
พระราชมารดาพระนางชังกย็อง
พระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน
ฮันกึล
인종
ฮันจา
仁宗
อาร์อาร์Injong
เอ็มอาร์In-jong
ชื่อเกิด
ฮันกึล
이호
ฮันจา
李峼
อาร์อาร์I Ho
เอ็มอาร์Yi Ho

พระเจ้าชุงจงสวรรคตในค.ศ. 1544 รัชทายาทจึงได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อ ฝ่ายยุนใหญ่จึงก้าวขึ้นมามีอำนาจเหนือฝ่ายยุนเล็ก แต่พระเจ้าอินจงนั้นมีพระพลานามัยไม่ค่อยดีนัก อยู่ในราชสมบัติได้แปดเดือนก็สวรรคตในค.ศ. 1545 เจ้าชายคย็องว็อนพระอนุชาจึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อมาเป็นพระเจ้ามย็องจงแห่งโชซ็อน (명종, 明宗)

พระนามเต็ม

แก้

พระเจ้าอินจง ยองจอง ฮอนมุน อึยมู จางซุก ฮุมฮโย แห่งเกาหอี

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้

พระมเหสี

พระสนม

  • พระสนมซุกบิน จากตระกูลยุน แห่งพาพยอง
  • พระสนมฮเยบิน จากตระกูลจอง แห่งคยองจู
  • พระสนมควีอิน จากตระกูลจอง แห่งยอนอิล
  • พระสนมยังเจ จากตระกูลยุน แห่งพาพยอง (ยังเจคือพระสนมขององค์รัชทายาท)

พงศาวลี

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน ถัดไป
พระเจ้าชุงจง   กษัตริย์แห่งโชซ็อน
(พ.ศ. 2087 - พ.ศ. 2088)
  พระเจ้าเมียงจง