พระเจ้ามย็องจง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พระเจ้าเมียงจง (Myeongjong) สามารถหมายถึง