พระนางอินซู

พระพันปีหลวงอินซู จากตระกูลฮัน (소혜왕후 한씨,8 กันยายน พ.ศ. 1980 – 27 เมษายน พ.ศ. 2047) หรือ พระมเหสีโซฮเย พระชายาใน องค์ชายรัชทายาทอึยคยอง พระราชมารดาใน พระเจ้าซ็องจง และเป็นพระอัยยิกาใน องค์ชายย็อนซัน และ พระเจ้าจุงจง ถือได้ว่าพระนางเป็นหนึ่งในสตรีที่ทรงอำนาจและอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในสมัยราชวงศ์โชซ็อน

พระนางอินซู
พระพันปีหลวงแห่งโชซอน
Queen Sohye.jpg
มกุฎราชกุมารีแห่งโชซอน
ดำรงพระยศพ.ศ. 1998 – 2 กันยายน พ.ศ. 2000
พระพันปีหลวงแห่งโชซอน
ดำรงพระยศ31 ธันวาคม พ.ศ. 2012 – 20 มกราคม พ.ศ. 2037 (24 ปี 20 วัน)
ก่อนหน้าพระนางช็องฮี
ถัดไปพระนางช็องฮย็อน
ผู้สำเร็จราชการแห่งโชซอนคู่กับ พระนางช็องฮี
ดำรงพระยศ31 ธันวาคม พ.ศ. 2012 – พ.ศ. 2020
พระสวามีองค์ชายรัชทายาทอึยคยอง
พระราชบุตรองค์ชายว็อลซาน
องค์หญิงมย็องซุก
องค์ชายชาซาน
ราชวงศ์โชซอน
ประสูติ8 กันยายน พ.ศ. 1980
สวรรคต27 เมษายน พ.ศ. 2047 (66 ปี 231 วัน)
พระราชวังคย็องบก

พระประวัติแก้ไข

พระพันปีหลวงอินซู ประสูติเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 1980 ในรัชสมัย พระเจ้าเซจงมหาราช เป็นธิดาของฮันฮว็อก รองอัครมหาเสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้าเซโจ

เสกสมรสแก้ไข

ต่อมาเสกสมรสกับ องค์ชายโทว็อน อีจางหรือต่อมาคือ เจ้าชายรัชทายาทอึยกย็อง พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ใน พระเจ้าเซโจ กับ พระนางช็องฮี มีพระราชโอรส 2 พระองค์ และพระธิดา 1 พระองค์ ได้แก่ องค์ชายวอลซาน,องค์หญิงมยองซุก และ องค์ชายชาซาน ซึ่งต่อมาได้ขึ้นเป็นพระราชาองค์ที่ 9 แห่งโชซอน พระนามว่าพระเจ้าซ็องจง

พระพันปีและผู้สำเร็จราชการแก้ไข

หลังจากที่พระองค์มีพระประสูติกาลองค์ชายชาซาน ไม่นานนักก็ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อ องค์ชายรัชทายาทอึยคยอง ได้ประชวรสวรรคต พระนางจึงต้องพ้นจากตำแหน่งและเสด็จออกไปอยู่นอกวังเมื่อพระชนมายุได้ 20 ชันษา ทำให้พระนางต้องเลี้ยงพระโอรสทั้งสองอยู่นอกวังเป็นเวลา 12 ปี จนองค์ชายชาซานโอรสองค์เล็กของพระนางขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าซ็องจง พระราชาองค์ที่ 9 แห่งโชซอนพระนางจึงได้คืนสู่ตำแหน่งโดยได้รับการสถาปนาเป็นพระพันปีหลวงแห่งโชซอนมีพระนามว่า พระพันปีหลวงยินซู แห่งโชซอนขณะมีพระชนม์มายุได้ 32 ชันษา ซึ่งคำว่า “อินซู” มากจากคำนำหน้าของชื่อเต็มพระนางคือ "อินซู ฮวีซุก มยองอี โซฮเย วังฮู" ส่วนสวามีของพระนาง องค์ชายรัชทายาทอึยคยอง ก็ได้รับการสถาปนาพระอัฐิเป็นพระเจ้าท็อกจงมีศักดิ์เทียบเท่ากษัตริย์ในเวลานี้พระนางได้เป็นผู้สำเร็จราชการแห่งโซซอนร่วมกับพระอัยยิกาจองฮีพระสัสสุของพระนาง พระพันปีอินซูนั้นทรงมีอิทธิพลอย่างมากในราชสำนัก พระนางทรงแทรกแซงราชกิจของพระเจ้าซองจง ตลอดรัชกาลเหตุการณ์ที่ถือว่าเกรียวกราวมาก และเป็นเหตุการณ์บทเรียนในประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังต้องกล่าวถึงก็คือคดีการประหาร พระมเหสียุน สืบเนื่องจากมเหสียุนทำพระพักตร์พระเจ้าซองจงเป็นแผล ซึ่งตามกฏของราชสำนักแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องผิดร้ายแรง เข้าข่ายปลงพระชนม์กษัตริย์กันเลยทีเดียว พระพันปีอินซูพิโรธมาก จึงผลักดันให้พระเจ้าซองจงปลดมเหสียุน และขับออกจากวัง ใน ค.ศ. 1479 และเมื่อจับได้ว่า อดีตมเหสียุน ยังมีฐานอำนาจ จึงสั่งให้พระเจ้าซองจงออกพระราชโองการประหารอดีตมเหสียุน ใน ค.ศ. 1482

สิ้นพระชนม์แก้ไข

พระนางอินซูทรงถูกพระเจ้ายอนซัน ผู้เป็นพระนัดดาของพระนางสำเร็จโทษ ในปี ค.ศ.1504 เนื่องจากพระนางเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการประหารชีวิตอดีตพระมเหสียุน พระมารดาของพระเจ้ายอนซัน

พระราชวงศ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข