เจ้าชายรัชทายาทอึยกย็อง

เจ้าชายรัชทายาทอึยกย็อง (의경세자, พ.ศ. 1981-2 กันยายน พ.ศ. 2000) พระนามเดิม ลี จัง (เกาหลี: 이장) และเดิมถูกเรียกว่า เจ้าชายโดว็อน (เกาหลี: 도원군) เป็นรัชทายาทแห่ง ราชวงศ์โชซ็อน พระองค์เป็นโอรสองค์โตของ พระเจ้าเซโจแห่งโชซ็อน และ พระนางช็องฮี นอกจากนี้ยังเป็นพระเชษฐาของ พระเจ้าเยจงแห่งโชซ็อน พระองค์เป็นพระสวามีของ พระนางอินซู และพระราชบิดาของ พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน

เจ้าชายรัชทายาทอึยกย็อง
รัชทายาทแห่งโชซอน
Prince Successor Uigyeong.jpg
หลุมพระศพของเจ้าชายรัชทายาทอึยกย็อง
รัชทายาทแห่งโชซอน
ดำรงพระยศพ.ศ. 1998 – 2 กันยายน พ.ศ. 2000
ถัดไปองค์ชายรัชทายาทแฮยัง
พระชายาพระนางอินซู
พระราชบุตรองค์ชายวอลซาน
พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน
ราชวงศ์ราชวงศ์โชซอน
พระราชบิดาพระเจ้าเซโจ
พระราชมารดาพระนางช็องฮี
ประสูติพ.ศ. 1981
สวรรคต2 กันยายน พ.ศ. 2000 (19 พรรษา)

พระประวัติแก้ไข

องค์ชายรัชทายาทอึยคยอง ทรงมีพระนามเดิมว่า ลีจาง ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 1981 เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน พระเจ้าเซโจ พระราชาลำดับที่ 7 แห่งโชซอนและพระมเหสีจองฮีและเป็นพระราชนัดดาพระองค์ใหญ่ใน พระเจ้าเซจงมหาราช พระราชาลำดับที่ 4 แห่งโชซอน

ทรงมีพระขนิษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดาเดียวกันคือ องค์หญิงลีเซซอน และ องค์ชายลีฮวาง ซึ่งในภายหลังได้รับการสถาปนาเป็น องค์ชายรัชทายาทแฮยัง และได้ขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าเยจง พระราชาลำดับที่ 8 แห่งโชซอนในเวลาต่อมา

ต่อมาเสกสมรสกับ พระชายายินซู จากตระกูลฮัน ธิดาของ ฮันกว๊อก ขุนนางผู้ใหญ่และมีพระโอรสกับพระชายาอินซู 2 พระองค์คือ องค์ชายวอลซาน และ องค์ชายชาซาน

มกุฎราชกุมารแห่งโชซอนแก้ไข

เมื่อ องค์ชายซูยัง พระบิดาสามารถโค่นราชบัลลังก์ พระเจ้าทันจง พระราชาลำดับที่ 6 แห่งโชซอนได้สำเร็จในปี พ.ศ. 1998 ก็ทรงเสด็จขี้นครองสิริราชสมบัติทรงพระนามว่า พระเจ้าเซโจ จึงได้ทรงสถาปนา องค์ชายลีจาง พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ขึ้นเป็น วังเซจา หรือ รัชทายาท ทรงพระนามว่า องค์ชายรัชทายาทอึยคยอง

สวรรคตแก้ไข

หลังจากทรงดำรงพระยศรัชทายาทได้เพียง 2 ปีก็ทรงเริ่มมีพระอาการประชวรและพระอาการหนักขึ้นจนสุดความสามารถที่หมอหลวงจะยื้อไว้ได้จึงสวรรคตลงเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2000 ที่พระตำหนักทงกุง (พระตำหนักตะวันออกอันเป็นที่ประทับของรัชทายาท) ใน พระราชวังคยองบกกุง ขณะมีพระชนมายุได้เพียง 19 พรรษา

แต่บางตำนานกล่าวไว้ว่าที่พระองค์สวรรคตเป็นเพราะทรงถูกดวงพระวิญญาณของ พระมเหสีฮยอนด็อก อดีตพระมเหสีใน พระเจ้ามุนจง พระราชาลำดับที่ 5 แห่งโชซอนและพระราชมารดาของ พระเจ้าทันจง คอยหลอกหลอนจนเกิดพระอาการประชวรขึ้นเนื่องจากพระนางไม่พอพระทัยที่ พระเจ้าเซโจ ประทานยาพิษแก่พระโอรสของพระนาง

ในปี พ.ศ. 2012 อันเป็นช่วงต้นรัชกาล พระเจ้าซองจง ผู้เป็นพระราชโอรสได้สถาปนาพระราชบิดาขึ้นเป็นพระราชาทรงพระนามว่า พระเจ้าท็อกจงแห่งโชซอน

พระราชวงศ์แก้ไข

พระปัยกา
  • พระเจ้าแทจง (13 มิถุนายน พ.ศ. 1910 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 1965 ,28 พฤศจิกายน พ.ศ. 1943 – 9 กันยายน พ.ศ. 1961) พระราชาลำดับที่ 3 แห่ง โชซอน
พระปัยยิกา
พระอัยกา
พระอัยยิกา
พระปิตุลา
  • พระเจ้ามุนจง (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 1957 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 1995 ,18 พฤษภาคม พ.ศ. 1993 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 1995) พระราชาลำดับที่ 5 แห่ง โชซอน
    • พระเจ้าทันจง (23 กรกฎาคม พ.ศ. 1984 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2000 ,14 พฤษภาคม 1995 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 1998) พระราชาลำดับที่ 6 แห่ง โชซอน
พระราชบิดา
  • พระเจ้าเซโจ (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 1960 – 23 กันยายน พ.ศ. 2011 ,11 มิถุนายน พ.ศ. 1998 – 23 กันยายน พ.ศ. 2011) พระราชาลำดับที่ 7 แห่ง โชซอน
พระราชมารดา
พระชายา

อ้างอิงแก้ไข