พระนางโซฮ็อน สกุลซิม แห่งช็องซง (เกาหลี소헌왕후 심씨, 12 ตุลาคม ค.ศ. 1395 – 19 เมษายน ค.ศ. 1446[1]) เป็นพระมเหสีในพระเจ้าเซจงมหาราช รัชกาลที่ 4 และเป็นพระพันปีหลวงในพระราชาถึง 2 พระองค์คือ พระเจ้ามุนจง รัชกาลที่ 5 และพระเจ้าเซโจ รัชกาลที่ 7

พระนางโซฮ็อน
소헌왕후
พระมเหสีกรุงโชซ็อน
ดำรงพระยศ9 กันยายน ค.ศ. 1418 – 19 เมษายน ค.ศ. 1446
ก่อนหน้าพระนางว็อนกย็อง
ถัดไปพระนางช็องซุน
มกุฏราชกุมารีแห่งโชซ็อน
ดำรงตำแหน่ง6 กรกฎาคม ค.ศ. 1418 - 9 กันยายน ค.ศ. 1418
ก่อนหน้า
ถัดไป
พระราชสมภพ12 ตุลาคม ค.ศ. 1395
ยังจู, จังหวัดคย็องกี, อาณาจักรโชซ็อน
สวรรคต19 เมษยน ค.ศ. 1446 (50 พรรษา)
พระตำหนัก Grand Prince Suyang, ฮันซ็อง, อาณาจักรโชซ็อน
ฝังพระศพสุสาน Yeongneung, สุสานหลวงราชวงศ์โชซ็อน, ทางตะวันตกของเมืองยอจู
37°18′29″N 127°36′11″E / 37.30806°N 127.60306°E / 37.30806; 127.60306
พระราชสวามีพระเจ้าเซจงมหาราช (สมรส 1408–1446)
พระราชบุตรเจ้าหญิง Jeongso
พระเจ้ามุนจง
เจ้าหญิง Jeongui
พระเจ้าเซโจ
Yi Yong, Grand Prince Anpyeong
Yi Gu, Grand Prince Imyeong
Yi Yeo, Grand Prince Gwangpyeong
Yi Yu, Grand Prince Geumseong
Yi Im, Grand Prince Pyeongwon
Yi Yeom, Grand Prince Yeongeung
พระมรณนาม
선인제성소헌왕후 宣仁齊聖昭憲王后
ราชวงศ์ตระกูลซิม แห่งช็องซง
พระราชบิดาซิม อน
พระราชมารดาพระนาง Samhanguk แห่งสกุล Sunheung Ahn
ตรา

พระนางโซฮ็อนประสูติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 1938 (วันที่ 28 เดือน 9 ตามปีจันทรคติ) ที่เมืองยอจูเป็นธิดาคนโตของใต้เท้า ซิม อน ขุนนางผู้ใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการสถาปนาราชวงศ์โชซ็อน

พระนางอภิเษกกับพระเจ้าเซจงตั้งแต่ครั้งยังเป็นองค์ชายชุงนย็องในรัชกาลพระเจ้าแทจง พระเจ้าแทจงโปรดให้สถาปนาพระชายาสกุลซิม ในเจ้าชายชุงนย็องขึ้นเป็นเจ้าหญิงกย็องซุก องจู (敬淑翁主)

เมื่อพระเจ้าแทจงสถาปนาเจ้าชายชุงนย็องขึ้นเป็นรัชทายาท (วังเซจา 왕세자) จึงโปรดให้สถาปนาเจ้าหญิงกย็องซุก องจู สกุลซิมพระชายาของรัชทายาทขึ้นเป็น พระชายากย็องบิน (敬嬪)

เมื่อพระเจ้าแทจงสละราชสมบัติ เจ้าชายชุงนย็อง ลีโทเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่าพระเจ้าเซจง โปรดให้สถาปนาเจ้าหญิงกย็องซุก องจู สกุลซิม พระชายาขึ้นเป็นพระชายาคง (恭妃)

แต่หลังจากพระราชสวามีครองราชสมบัติได้เพียงปีเดียวคือ พ.ศ. 1962 ก็ได้มีพระราชโองการสั่งประหารใต้เท้า ซิม อน ผู้เป็นพระสัสสุระ (พ่อตา) พร้อมกับครอบครัวขณะที่พระมารดาของพระมเหสีถูกลดขั้นเป็นทาสหลวง

ขณะที่พระมเหสีนั้นพระเจ้าเซจงมิได้มีรับสั่งให้ปลดจากตำแหน่งเนื่องด้วยพระองค์สงสารเพราะพระนางเป็นพระมารดาของพระราชโอรสถึง 2 พระองค์

ในปีที่ 14 ในรัชกาลพระเจ้าเซจง โปรดให้เฉลิมพระนามพระชายา ขึ้นเป็นพระราชชายา (วังบี 王妃)

พระนางเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 1989 (วันที่ 24 เดือน 3 ตามปีจันทรคติ) ในปีที่ 28 ช่วงปลายรัชสมัยพระเจ้าเซจงมหาราช สิริพระชนมายุ 50 พรรษา 189 วัน มีพระนามอย่างเป็นทางการภายหลังสวรรคตว่าพระนางโซฮ็อน (昭宪王后)

ในปีที่ 2 ในรัชกาลพระเจ้ามุนจง ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระนางโซฮ็อน โปรดให้เฉลิมพระนามอย่างเป็นทางการของพระราชมารดาว่า พระนางซ็อนอิน ชาซ็อง โซฮ็อน วังฮู (宣仁齐圣昭宪王后)

พระราชวงศ์ แก้

 • พระบิดา : ซิม อน (Sim On , พ.ศ. 1918 – 18 มกราคม พ.ศ. 1962)
 • พระราชสวามี : พระเจ้าเซจงมหาราช พระราชาลำดับที่ 4 (Sejong The Great , 15 พฤษภาคม พ.ศ. 1940 – 8 เมษายน พ.ศ. 1993)
  • พระโอรส : พระเจ้ามุนจง พระราชาลำดับที่ 5 (Munjong of Joseon , 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 1957 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 1995)
   • พระสุณิสา : พระนางฮย็อนด็อก ตระกูลคว็อน แห่งอันดง (Queen Hyeondeok of the Andong Kwon clan , 17 เมษายน พ.ศ. 1961 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 1984)
    • พระนัดดา : พระเจ้าทันจง พระราชาลำดับที่ 6 (Danjong of Joseon , 9 สิงหาคม พ.ศ. 1984 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2000)
  • พระโอรส : พระเจ้าเซโจ พระราชาลำดับที่ 7 (Sejo of Joseon , 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 1960 – 23 กันยายน พ.ศ. 2011)

อ้างอิง แก้

 1. ในปฏิทินจันทรคติคือ 28 กันยายน ค.ศ. 1395 - 24 มีนาคม ค.ศ. 1446

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ก่อนหน้า พระนางโซฮ็อน ถัดไป
พระนางว็อนกย็อง   พระมเหสีกรุงโชซ็อน
(ค.ศ. 1418 - 1446)
  พระนางช็องซุน