พระเจ้าเยจงแห่งโชซ็อน

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พระเจ้าเยจง

พระเจ้าเยจง (예종, 睿宗 ค.ศ. 1450 - ค.ศ. 1469) เป็นกษัตริย์องค์ที่ 8 แห่ง ราชวงศ์โชซ็อน เกาหลี พระองค์สืบราชสมบัติต่อจากพระเจ้าเซโจในปี ค.ศ. 1468 เมื่อพระองค์พระชนมายุได้ 18 พรรษา (19 พรรษาตามระบบของเกาหลี) แต่พระองค์ประชวรหนักเกินกว่าจะว่าราชการ และสวรรคตในอีกหนึ่งปีต่อมา

พระเจ้าเยจง
กษัตริย์แห่งโชซ็อน
ครองราชย์ค.ศ. 1468 - 1469
ก่อนหน้าพระเจ้าเซโจ
ถัดไปพระเจ้าซองจง
คู่อภิเษกพระนางชังซุน, พระนางอันซุน
ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชบิดาพระเจ้าเซโจ
พระราชมารดาพระนางช็องฮี
พระราชสมภพ14 มกราคม ค.ศ. 1450
สวรรคต31 ธันวาคม ค.ศ. 1469
(พระชนมายุได้ 19 พรรษา)
พระเจ้าเยจงแห่งโชซ็อน
ฮันกึล
예종
ฮันจา
睿宗
อาร์อาร์Yejong
เอ็มอาร์Yejong
ชื่อเกิด
ฮันกึล
이광
ฮันจา
李晄
อาร์อาร์I Gwang
เอ็มอาร์Yi Kwang
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อน
Portrait of King Taejo of Joseon.jpgพระเจ้าแทโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าจองจง
Taejong.JPGพระเจ้าแทจง
King Sejong-crop.JPGพระเจ้าเซจงมหาราช
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้ามุนจง
영모전 단종 어진 2.jpgพระเจ้าทันจง
세조 어진 초본.jpgพระเจ้าเซโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าเยจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าซองจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgองค์ชายยอนซัน
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าจุงจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าอินจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้ามยองจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าซอนโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgองค์ชายควังแฮ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าอินโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าฮโยจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าฮยอนจง
Sukjong of Joseon.pngพระเจ้าซุกจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าคยองจง
Portrait of King Yeongjo - Chae Yong Shin (蔡龍臣 1850-1941) Cho Seok-jin (趙錫晉 1853-1920) et (cropped).jpgพระเจ้ายองโจ
King JeongJo of Joseon.jpgพระเจ้าจองโจ
朝鲜纯祖.JPGพระเจ้าซุนโจ
朝鲜宪宗.jpgพระเจ้าฮอนจง
A portrait of Cheoljong.jpgพระเจ้าชอลจง
Korea-Portrait of Emperor Gojong-01.jpgจักรพรรดิโคจง
Emperor Sunjong.jpgจักรพรรดิซุนจง

เหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งในรัชสมัยของพระองค์คือการพิจารณาคดีและการเสียชีวิตของขุนพล นัม อี[1] ผู้มีชื่อเสียงในการปราบปรามการกบฏของ Yi Si-ae ร่วมกับขุนพล กัง ซุน เมื่ออายุ 28 ปี นัม อี ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมกลาโหม อย่างไรก็ตาม เมื่อ พระเจ้าเยจง ขึ้นเป็นกษัตริย์ รยู จา-กวัง ที่อิจฉา นัม อี กล่าวหาเขาว่าทรยศกษัตริย์เองก็ไม่โปรดขุนพลนัม รยูก็มีส่วนร่วมกับคังซุน

พระนามเต็มแก้ไข

พระเจ้าเยจง ยางโด ฮุมมุน ซองมู อึยอิน โซฮโย แห่งเกาหลี

พระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

พระมเหสี

 • พระนางชังซุน สกุลฮัน แห่งชองจู (한냉이 장순왕후,章順王后 韓氏 1445-December 1461) พระนามเดิมว่า ฮัน แนงอี
 • พระนางอันซุน สกุลฮัน แห่งชองจู (안순왕후 한씨, 安順王后 韓氏 1445(?)-December 23, 1498)

พระสนม

 • พระสนมเอกคงบิน สกุลชเว แห่งจอนจู (공빈 최씨 ,恭嬪 崔氏)
 • ซึงอึนซังกุง สกุลคี แห่งพูลซัง (상궁 기씨 ,承恩尚宮 奇氏)
 • นางใน สกุลอี (이씨 ,后宮 李氏)

พระราชโอรส

 • ลี บุน, เจ้าชายอินซอง พระราชโอรสของพระมเหสีจางซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู
 • ลี ฮยอน, เจ้าชายเจอัน พระราชโอรสของพระมเหสีอันซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู
 • ลี ฮยอล, เจ้าชายจัลซาน พระราชโอรสบุญธรรมของพระนางอันซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู (พระราชโอรสขององค์ชายอึยคยองพระเชษฐาของพระเจ้าเยจง)

พระราชธิดา

 • เจ้าหญิงฮยอนซุก พระราชธิดาของพระนางอันซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู
 • เจ้าหญิงฮเยซุน พระราชธิดาของพระนางอันซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู


ก่อนหน้า พระเจ้าเยจงแห่งโชซ็อน ถัดไป
พระเจ้าเซโจ   กษัตริย์แห่งโชซ็อน
(พ.ศ. 2011 - พ.ศ. 2012)
  พระเจ้าซองจง
 1. General Nam was the son of Taejong's youngest legitimate daughter, Princess Jeongseon(정선공주), making him Yejong's first cousin once removed.