พระเจ้าเยจงแห่งโชซ็อน

พระเจ้าเยจง (예종, 睿宗 ค.ศ. 1450 - ค.ศ. 1469) เป็นกษัตริย์องค์ที่ 8 แห่ง ราชวงศ์โชซ็อน เกาหลี พระองค์สืบราชสมบัติต่อจากพระเจ้าเซโจในปี ค.ศ. 1468 เมื่อพระองค์พระชนมายุได้ 18 พรรษา (19 พรรษาตามระบบของเกาหลี) แต่พระองค์ประชวรหนักเกินกว่าจะว่าราชการ และสวรรคตในอีกหนึ่งปีต่อมา

พระเจ้าเยจง
กษัตริย์แห่งโชซ็อน
ครองราชย์ค.ศ. 1468 - 1469
ก่อนหน้าพระเจ้าเซโจ
ถัดไปพระเจ้าซองจง
พระราชสมภพ14 มกราคม ค.ศ. 1450
สวรรคต31 ธันวาคม ค.ศ. 1469
(พระชนมายุได้ 19 พรรษา)
คู่อภิเษกพระนางชังซุน, พระนางอันซุน
ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชบิดาพระเจ้าเซโจ
พระราชมารดาพระนางช็องฮี
พระเจ้าเยจงแห่งโชซ็อน
ฮันกึล
예종
ฮันจา
睿宗
อาร์อาร์Yejong
เอ็มอาร์Yejong
ชื่อเกิด
ฮันกึล
이광
ฮันจา
李晄
อาร์อาร์I Gwang
เอ็มอาร์Yi Kwang
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อน
พระเจ้าแทโจ
พระเจ้าจองจง
พระเจ้าแทจง
พระเจ้าเซจงมหาราช
พระเจ้ามุนจง
พระเจ้าทันจง
พระเจ้าเซโจ
พระเจ้าเยจง
พระเจ้าซองจง
องค์ชายยอนซัน
พระเจ้าจุงจง
พระเจ้าอินจง
พระเจ้ามยองจง
พระเจ้าซอนโจ
องค์ชายควังแฮ
พระเจ้าอินโจ
พระเจ้าฮโยจง
พระเจ้าฮยอนจง
พระเจ้าซุกจง
พระเจ้าคยองจง
พระเจ้ายองโจ
พระเจ้าจองโจ
พระเจ้าซุนโจ
พระเจ้าฮอนจง
พระเจ้าชอลจง
จักรพรรดิโคจง
จักรพรรดิซุนจง

เหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งในรัชสมัยของพระองค์คือการพิจารณาคดีและการเสียชีวิตของขุนพล นัม อี[1] ผู้มีชื่อเสียงในการปราบปรามการกบฏของ Yi Si-ae ร่วมกับขุนพล กัง ซุน เมื่ออายุ 28 ปี นัม อี ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมกลาโหม อย่างไรก็ตาม เมื่อ พระเจ้าเยจง ขึ้นเป็นกษัตริย์ รยู จา-กวัง ที่อิจฉา นัม อี กล่าวหาเขาว่าทรยศกษัตริย์เองก็ไม่โปรดขุนพลนัม รยูก็มีส่วนร่วมกับคังซุน

พระนามเต็ม

แก้

พระเจ้าเยจง ยางโด ฮุมมุน ซองมู อึยอิน โซฮโย แห่งเกาหลี

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้

พระมเหสี

 • พระนางชังซุน สกุลฮัน แห่งชองจู (한냉이 장순왕후,章順王后 韓氏 1445-December 1461) พระนามเดิมว่า ฮัน แนงอี
 • พระนางอันซุน สกุลฮัน แห่งชองจู (안순왕후 한씨, 安順王后 韓氏 1445(?)-December 23, 1498)

พระสนม

 • พระสนมเอกคงบิน สกุลชเว แห่งจอนจู (공빈 최씨 ,恭嬪 崔氏)
 • ซึงอึนซังกุง สกุลคี แห่งพูลซัง (상궁 기씨 ,承恩尚宮 奇氏)
 • นางใน สกุลอี (이씨 ,后宮 李氏)

พระราชโอรส

 • ลี บุน, เจ้าชายอินซอง พระราชโอรสของพระมเหสีจางซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู
 • ลี ฮยอน, เจ้าชายเจอัน พระราชโอรสของพระมเหสีอันซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู
 • ลี ฮยอล, เจ้าชายจัลซาน พระราชโอรสบุญธรรมของพระนางอันซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู (พระราชโอรสขององค์ชายอึยคยองพระเชษฐาของพระเจ้าเยจง)

พระราชธิดา

 • เจ้าหญิงฮยอนซุก พระราชธิดาของพระนางอันซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู
 • เจ้าหญิงฮเยซุน พระราชธิดาของพระนางอันซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู

พงศาวลี

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าเยจงแห่งโชซ็อน ถัดไป
พระเจ้าเซโจ   กษัตริย์แห่งโชซ็อน
(พ.ศ. 2011 - พ.ศ. 2012)
  พระเจ้าซองจง
 1. General Nam was the son of Taejong's youngest legitimate daughter, Princess Jeongseon(정선공주), making him Yejong's first cousin once removed.