ฮันฮว็อก (한확,1943-1999) เป็นขุนนางและนักการทูตระหว่างสมัย โชซ็อน ของ เกาหลี เขารับราชการเป็นรองมหาเสนาบดีฝ่ายซ้าย ฮันฮว็อกส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักโดยบุตรสาวคนที่สองของเขา พระนางอินซู พระนางอภิเษกกับโอรสของ เจ้าชายซูยาง (พระราชโอรสของ พระเจ้าเซจงมหาราช) ปีเดียวกัน เจ้าชายซูยางกลายเป็น พระเจ้าเซโจ กษัตริย์ลำดับที่ 7 ของ ราชวงศ์โชซ็อน และโอรสของพระองค์กลายเป็น เจ้าชายรัชทายาทอึยกย็อง ตำแหน่ง พระนางอินซู ได้รับพระราชทานเมื่อหนึ่งในโอรสของพระนางอินซูและเจ้าชายรัชทายาทอึยกย็องกลายเป็น พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน

ฮันฮว็อก
Han Hwak
ฮันฮว็อก
เกิดพ.ศ. 1943
เสียชีวิตพ.ศ. 1999
อาชีพขุนนาง นักการทูต
มีชื่อเสียงจากเป็นพระบิดาของพระนางอินซู
บุตรพระนางอินซู
บทความนี้อักษรเกาหลีปรากฏอยู่ คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถามหรือสัญลักษณ์อื่นแทนตัวอักษร หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถแสดงผลอักษรฮันกึลและอักษรฮันจาได้อย่างถูกต้อง

อ้างอิง

แก้