ชื่อบุคคลเกาหลี

ชื่อบุคคลเกาหลี ในสมัยมักประกอบด้วยชื่อสกุล ตามด้วยชื่อตัว โดยไม่มีชื่อกลาง เมื่อเขียนชื่อเกาหลีในอักษรฮันกึล จะไม่มีการแบ่งช่องว่างระหว่างชื่อสกุลกับชื่อตัว[1]

ชื่อบุคคลเกาหลีแบบทั่วไป คล้ายกับ "John Doe" ในภาษาอังกฤษ ชื่อข้างบนเขียนด้วยอักษรฮันกึล อักษรฮันจา อักษรละตินในระบบอาร์อาร์
  ชื่อสกุล (; Hong)
  ชื่อตัว (길동; Gil-dong)
ชื่อบุคคลเกาหลี
ฮันกึล
ฮันจา
이름 / 姓名
อาร์อาร์ireum / seongmyeong
เอ็มอาร์irŭm / sŏngmyŏng

ชื่อสกุลเกาหลีส่วนใหญ่ประกอบด้วยพยางค์เดียว แม้ว่าจะมีชื่อสกุลหลายพยางค์อยู่บ้าง (เช่น Sun-woo) หลังแต่งงานแล้ว ทั้งสองคนจะยังคงใช้ชื่อเต็ม แต่ลูกจะใช้ชื่อสกุลของพ่อ เว้นแต่ตกลงกันเป็นอื่นขณะจดทะเบียนสมรส ในอดีต ชื่อสกุลเคยจัดกลุ่มเป็น พน-กวัน (ตระกูลหรือครอบครัวขยาย) แต่ละพน-กวันได้รับการระบุจากสถานที่จำเพาะและบรรพบุรุษฝ่ายพ่อร่วมกัน เช่น สกุลอีแห่งช็อนจูมาจากช็อนจู และสืบจาก Yi Han [ko].[2] ใน ค.ศ. 2000 สำมะโนระบุว่ามีชื่อสกุลทั้งหมด 286 สกุล และแบ่งออกเป็น 4,179 ตระกูล[3] อย่างไรก็ตามชาวเกาหลีใต้เกือบครึ่งหนึ่งใช้ชื่อสกุลที่พบได้ทั่วไปมากที่สุด 3 สกุลแรก (คิม, อี และพัก)

ชื่อตัวมักมี 2 พยางค์ แม้ว่าจะมีชื่อตัวบางส่วนที่มีหนึ่ง สาม หรือหลายพยางค์ด้วย ส่วนชื่อรุ่น (โดยชื่อจากรุ่นของครอบครัวขยายมีความเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง ส่วนใหญ่มักอยู่ในตัวอักษรเดียวกัน) มักใช้ร่วมกัน แม้ว่าจะไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน การใช้ชื่อบุคคลจะต้องตามระบบชื่อสุภาพที่เข้มงวด โดยถือเป็นเรื่องหยาบคายที่จะเรียกคนแปลกหน้าหรือคนที่มีสถานะทางสังคมสูงด้วยชื่อบุคคล

การตั้งชื่อเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ครั้งหนึ่งชื่อสกุลสงวนไว้เฉพาะเชื้อพระวงศ์กับชนชั้นสูง แต่ภายหลังกลายเป็นที่ยอมรับในชนชั้นล่าง แม้กระทั่ง ค.ศ. 1910 ชาวเกาหลีมากกว่าครึ่งไม่มีชื่อสกุล ชื่อเกาหลีส่วนใหญ่ก่อนการประดิษฐ์อักษรฮันกึลในคริสต์ศตวรรษที่ 15 เขียนด้วยอักษรจีน (ฮันจา) ในขณะที่หลายชื่อสามารถเขียนในอักษรฮันจาได้ทั้งหมด บางชื่อเขียนได้เฉพาะอักษรฮันกึล (เช่น ดา-ซม) ใน ค.ศ. 2015 ประชากรร้อยละ 7.7 มีชื่อที่เขียนได้เฉพาะอักษรฮันกึลเท่านั้น ในช่วงเกาหลีภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นที่เริ่มต้นใน ค.ศ. 1939 ชาวเกาหลีถูกบังคับให้ใช้ชื่อและระบบการตั้งชื่อแบบญี่ปุ่น ก่อนที่ใน ค.ศ. 1946 จึงหันกลับมาใช้แบบเดิม

คำนิยาม

แก้
 
แผนภาพแสดงคำนิยามของชื่อ พร้อมอักษรละตินในระบบอาร์อาร์

ชื่อบุคคลเกาหลีมีชื่อเรียกหลายแบบ สำหรับชื่อเต็มจะใช้คำว่า ซ็องมย็อง (성명; 姓名; seongmyeong)[4] ซึ่งสามารถแยกเป็น ซ็อง (; ; seong) สำหรับชื่อสกุล[5] กับ มย็อง (; ; myeong) สำหรับชื่อตัว[6] ศัพท์เกาหลีดั้งเดิมที่ใช้เรียกชื่อเต็มหรือชื่อตัวคือ อีรึม (이름; ireum)[7]

ศัพท์ทางการสำหรับชื่อเต็มคือ ซ็องฮัม (성함; 姓銜; seongham).[8][4] โดยใช้ในระหว่างการทำธุรกรรมหรือในงานทางการ

 
ชาวเกาหลีใต้มากกว่าครึ่งหนึ่งใช้ชื่อสกุลที่พบได้ทั่วไป 5 สกุล (อักษรไทยพร้อมอักษรโรมันที่เขียนในรูปแบบต่าง ๆ ในวงเล็บ):

อ้างอิง

แก้
  1. Evason, Nina (2021). "South Korean Culture – Naming". Cultural Atlas. สืบค้นเมื่อ 2023-08-11.
  2. Lee, Si-jin (2022-05-05). "Wanju beckons with beautiful nature, traditions". The Korea Herald. สืบค้นเมื่อ 2023-07-22.
  3. "2000 인구주택총조사 성씨 및 본관 집계결과". 통계청 (ภาษาเกาหลี). Statistics Korea. สืบค้นเมื่อ 2017-10-20.[ลิงก์เสีย]
  4. 4.0 4.1 "성명". korean.dict.naver.com. สืบค้นเมื่อ 2023-08-11.
  5. "성". korean.dict.naver.com. สืบค้นเมื่อ 2023-08-11.
  6. "명". korean.dict.naver.com. สืบค้นเมื่อ 2023-08-11.
  7. "이름". korean.dict.naver.com. สืบค้นเมื่อ 2023-08-11.
  8. "How to Say "What Is Your Name" in Korean – Different ways of asking". 90 Day Korean. 2016-01-13. สืบค้นเมื่อ 2023-08-11.