พระนางช็องฮย็อน

พระนางจองฮย็อน (貞顯王后 พ.ศ. 2005 – 2073) หรือ พระนางจาซุน พระพันปีหลวง (慈順大妃) เป็นพระมเหสีพระองค์ที่ 3 ในพระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน (成宗) จากตระกูลยุน แห่งพาพยอง เป็นธิดาของยุนโฮ(尹壕) และนางสกุลจอน จากยอนอัน (延安府夫人田氏)

พระนางช็องฮย็อน
정현왕후
แทบี
พระพันปีหลวง
ดำรงพระยศค.ศ. 1494 – 1530
ก่อนหน้าพระนางอันซุน
พระนางอินซู
ถัดไปพระนางมุนจ็อง
สมเด็จพระราชินีแห่งโชซ็อน
ดำรงพระยศค.ศ. 1480 – 1494
ก่อนหน้าอดีตพระนางเชฮ็อน
ถัดไปอดีตพระนางชิน
พระราชสมภพ21 กรกฎาคม ค.ศ. 1462
โชซ็อน
สวรรคต13 กันยายน ค.ศ. 1530 (68 พรรษา)
พระราชวังคย็องบก
คู่อภิเษกพระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน
พระราชบุตรพระเจ้าจุงจง
เจ้าหญิงซุนซุก
เจ้าหญิงชินซุก
พระมรณนาม
자순화혜소의흠숙정현왕후
ราชวงศ์Papyeong Yun
พระราชบิดายุน โฮ
พระราชมารดาคุณหญิงช็อน แซ่ดัมยางจ็อน

พระราชประวัติ

แก้

พระองค์ประสูติวันที่ 26 เดือน 8 ปีมะเมีย ตามปฏิทินจันทรคติของพระเจ้าเซโจ ตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2005 ที่เมืองซินชาง ในขณะที่พระบิดาของพระองค์ได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองซินชาง จึงได้ตั้งชื่อว่า ยุน ซุกยอน(昌年) ตามนามสกุลยุนของบิดา พระองค์และพระอัยยิกาของพระเจ้าซองจงหรือพระนางช็องฮี (พระอัยยิกาจองฮี) ก็มาจากตระกูลยุน แห่งพาพยองเช่นเดียวกัน แต่ความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งสองค่อนข้างห่างไกล พระบิดาของพระนางช็องฮี คือ ยุน ซึงรเย (尹承禮) และพระนางช็องฮย็อนมีปู่ทวด คือ ยุนซึงซุน (尹承順) เป็นพี่ชายของพ่อพระนางช็องฮี พระนางและอดีตพระนางยุน เคยเป็นพระสนมมาก่อนเหมือนกัน ในรัชสมัยพระเจ้าซองจงวันที่ 14 เดือน 6 ปีที่ 4 (พ.ศ. 2016) ได้แต่งตั้งพระองค์เป็นพระสนมซุกอึย ในขณะที่พระองค์พระชนมายุเพียง 12 ปี ,ต่อมาในปีที่ 11 วันที่ 8 เดือน 11 (พ.ศ. 2023) พระนางยุนถูกถอดจากฐานันดร และได้เลือกให้พระองค์ขึ้นเป็นมเหสีองค์ใหม่ พระนางช็องฮย็อน ด้วยอุปนิสัยที่เป็นคนอ่อนโยน มีความเมตตา จึงเป็นที่รักใคร่ของพระนางช็องฮีและพระนางอินซู พระพันปีหลวง เดือน 3 ปีที่ 19 รัชสมัยของพระเจ้าซองจง พระนางช็องฮย็อนได้มีพระประสูติกาลพระโอรส เจ้าชายจินซอง (ต่อมาเป็นพระเจ้าจุงจง) และรับเจ้าชายย็อนซันเป็นโอรสบุญธรรม นอกจากจะประสูติเจ้าชายจินซองแล้ว ยังได้ประสูติพระธิดาอีก 2 พระองค์ คือ เจ้าหญิงซุนซุก (順淑公主) และเจ้าหญิงซินซุก (慎淑公主)

ต่อมาในปี 2037 ได้เลื่อนขั้นเป็นพระพันปีหลวง ในปี 2040 ได้รับพระนามว่า พระนางจาซุน พระพันปีหลวง(慈順) ,ในปี 2047 ได้รับพระนามต่อท้ายว่า ฮวาฮเย (和惠) ,ในปี 2049 เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจเจ้าชายย็อนซันกุนโดยเจ้าชายจินซอง เรียกว่า รัฐประหารพระเจ้าจุงจง และตั้งเจ้าชายจินซองเป็นพระเจ้าจุงจง พระพันปีจาซุน อยู่ในสมัยของพระเจ้าจุงจงได้ 25 ปี ก็สวรรคต ,หลังจากที่สวรรคตได้รับพระนามต่อท้ายอีกว่า "โซอึยฮึบซุก (昭懿欽淑)" พระสุสานชื่อว่า ซอนรึง 宣陵 ,ตั้งอยู่ ณ โซล จนถึงปัจจุบัน

พระนามเต็ม

แก้

จาซุน ฮวาฮเย โซอึย ฮึบซุก จองฮย็อน วังฮู (慈順和惠昭懿欽淑貞顯王后)

พระมเหสีจองฮย็อนนั้นถือว่าเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติและรูปสมบัติ มีความอ่อนโยน และ สุภาพเรียบร้อย อีกทั้งยังมีความกตัญญูต่อเจ้ากรมกลาโหม ซึ่งเป็นบิดายิ่งนัก เพราะเมื่อเจ้ากรมกลาโหมส่งนางเข้าไปเป็นพระสนมในวัง ที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดี พระสนมซุกยอนก็ไม่เคยถือโทษโกรธเคืองเจ้ากรมกลาโหมซึ่งเป็นบิดา และการที่พระสนมซุกยอนได้รับความเอ็นดูจากพระพันปียินซูจนได้ขึ้นถึงตำแหน่งมเหสีนั้น ก็ด้วยความภักดีที่มีต่ออดีตมเหสีโซวา ไม่ร่วมมือในการขับไล่พระมเหสีโซวาเหมือนเหล่าสนมอื่น ถือเป็นคุณธรรมที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ภายหลังพระมเหสียุน จองฮย็อนได้รับการถวายยศเป็น พระมเหสีจองฮย็อน และในภายหลังนางก็ได้ขึ้นเป็น พระพันปีจาซุน พระราชมารดาของพระเจ้าจุงจง


ก่อนหน้า พระนางช็องฮย็อน ถัดไป
พระนางเชฮ็อน   พระมเหสีกรุงโชซ็อน
(ค.ศ. 1480 - 1494)
  อดีตพระนางชิน