อดีตพระนางชิน

ชื่อนี้เป็นชื่อบุคคลเกาหลีที่มีนามสกุลว่า ชิน

อดีตพระนางชิน (폐비 신씨; 15 ธันวาคม 2019 - 16 พฤษภาคม 2080) สมเด็จพระราชินี ของ เจ้าชายย็อนซัน พระราชาลำดับที่ 10 แห่ง ราชวงศ์โชซ็อน

Hangul, Hanja.png บทความนี้อักษรเกาหลีปรากฏอยู่ คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถามหรือสัญลักษณ์อื่นแทนตัวอักษร หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถแสดงผลอักษรฮันกึลและอักษรฮันจาได้อย่างถูกต้อง
อดีตพระนางชิน
Queen Deposed Shin
폐비 신씨
พระสวามีเจ้าชายย็อนซัน
พระนามหลังสิ้น
거창군부인
ราชวงศ์ชิน
พระบิดาชินซึงซ็อน
พระมารดาเจ้าหญิงจุงโม
ประสูติ15 ธันวาคม พ.ศ. 2019
สิ้นพระชนม์16 พฤษภาคม พ.ศ. 2080 (60 ปี)

พระนางถูกปลดเมื่อ พ.ศ. 2049 หลังจากเหตุการณ์ รัฐประหารพระเจ้าจุงจง

พระราชวงศ์แก้ไข

  • พระบิดา: ชิน ซึง-ซ็อน (1979-2045) (신승선)
    • พระอัยกา: ชิน จ็อน
  • พระมารดา: เจ้าหญิงจุงโม (중모현주)
  • พระสวามี: เจ้าชายย็อนซัน (23 พฤศจิกายน 2019-20 พฤศจิกายน 2049) (조선 연산군) พระราชาลำดับที่ 10 แห่งโชซ็อน

ในวัฒนธรรมสมัยนิยมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข


ก่อนหน้า อดีตพระนางชิน ถัดไป
สมเด็จพระราชินีช็องฮย็อน   สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1494 - 1506)
  สมเด็จพระราชินีทันกย็อง