พระเจ้ามย็องจง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าเมียงจง)

พระเจ้าเมียงจง (Myeongjong) สามารถหมายถึง