พระนางชังกย็อง

พระมเหสีองค์ที่ 2 ในพระเจ้าจุงจง

พระนางชังกย็อง (เกาหลี: 장경왕후 ; 10 สิงหาคม 2034 – 16 มีนาคม 2058) เป็นพระมเหสีพระองค์ที่ 2 ในพระเจ้าชุงงจง รัชกาลที่ 11 แห่งราชวงศ์โชซ็อนและเป็นพระราชมารดาในพระเจ้าอินจง รัชกาลที่ 12 โดยพระนางชังกย็องมีพี่ชายคนหนึ่งคือยุนนิม ซึ่งต่อมาเป็นแกนนำขุนนาง ฝ่ายยุนใหญ่

พระนางชางกย็อง
장경왕후
พระมเหสีกรุงโชซ็อน
ดำรงพระยศค.ศ. 1507 – 1515
ก่อนหน้าพระนางทันกย็อง
ถัดไปพระนางมุนจ็อง
พระราชสมภพ10 สิงหาคม ค.ศ. 1491
โชซ็อน
Yun Myung-Hye
สวรรคต16 มีนาคม ค.ศ. 1515
ฮันซ็อง, อาณาจักรโชซ็อน
พระราชสวามีพระเจ้าชุงจง
พระราชบุตรพระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน
พระนามหลังสวรรคต
숙신명혜선소의숙장경왕후
ราชวงศ์Papyeong Yun
พระราชบิดาYun Yeo-Pil
พระราชมารดาLady Park of the Suncheon Park clan

พระนางชังกย็องสิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการตกพระโลหิตเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2058 ขณะพระชนมายุเพียง 23 พรรษาภายหลังจากประสูติเจ้าชายอีโฮได้ไม่นาน


ก่อนหน้า พระนางชังกย็อง ถัดไป
พระนางทันกย็อง พระมหสีกรุงโชซ็อน
(ค.ศ. 1507 - 1515)
พระนางมุนจ็อง