พระเจ้าฮย็อนจงแห่งโชซ็อน

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พระเจ้าฮย็อนจง

พระเจ้าฮย็อนจง (현종 顯宗) เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 18 แห่งราชวงศ์โชซ็อน ในรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาขัดแย้งระหว่างฝ่ายตะวันตกและฝ่ายใต้

พระเจ้าฮย็อนจง
พระบรมนามาภิไธยลี ย็อน (이연,李棩)
พระปรมาภิไธยพระเจ้าฮย็อนจง
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์องค์ที่ 18 แห่งโชซ็อน
ราชสกุลลี
ราชวงศ์โชซ็อน
ครองราชย์28 มิถุนายน ค.ศ. 1659 – 17 กันยายน ค.ศ. 1674
รัชกาล15 ปี 81 วัน
รัชกาลก่อนพระเจ้าฮโยจง
รัชกาลถัดไปพระเจ้าซุกจง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ14 มีนาคม ค.ศ. 1641(1641-03-14)
เสิ่นหยาง Flag of China (1889–1912).svg ราชวงศ์ชิง
สวรรคต17 กันยายน ค.ศ. 1674 (33 พรรษา)
ฮันซ็อง Flag of the king of Joseon.svg อาณาจักรโชซ็อน
พระราชบิดาพระเจ้าฮโยจง
พระราชมารดาพระพันปีอินซอน
พระมเหสีพระมเหสีมยองซอง
พระราชบุตรพระเจ้าซุกจง
พระเจ้าฮย็อนจงแห่งโชซ็อน
ฮันกึล현종
ฮันจา顯宗
RRHyeonjong
MRHyŏnjong
ชื่อเกิด
ฮันกึล이연
ฮันจา李棩
RRI Yeon
MRYi Yŏn
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล경직
ฮันจา景直
RRGyeongjik
MRKyŏngjik
Coat of Arms of Joseon Korea.svg พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อน
Portrait of King Taejo of Joseon.jpgพระเจ้าแทโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าจองจง
Taejong.JPGพระเจ้าแทจง
King Sejong-crop.JPGพระเจ้าเซจงมหาราช
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้ามุนจง
영모전 단종 어진 2.jpgพระเจ้าทันจง
세조 어진 초본.jpgพระเจ้าเซโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าเยจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าซองจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgองค์ชายยอนซัน
朝鲜中宗.jpgพระเจ้าจุงจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าอินจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้ามยองจง
朝鮮宣祖.jpgพระเจ้าซอนโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgองค์ชายควังแฮ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าอินโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าฮโยจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าฮยอนจง
Sukjong of Joseon.pngพระเจ้าซุกจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าคยองจง
Portrait of King Yeongjo.jpgพระเจ้ายองโจ
King JeongJo of Joseon.jpgพระเจ้าจองโจ
朝鲜纯祖.JPGพระเจ้าซุนโจ
朝鲜宪宗.jpgพระเจ้าฮอนจง
A portrait of Cheoljong.jpgพระเจ้าชอลจง
Korea-Portrait of Emperor Gojong-01.jpgจักรพรรดิโคจง
Emperor Sunjong.jpgจักรพรรดิซุนจง

ลี ยอน เป็นพระโอรสขององค์ชายพงนิม พระราชสมภพเมื่อพ.ศ. 2184 ที่เมืองเสิ่นหยาง ขณะที่พระราชบิดาไปเป็นองค์ประกันแก่ราชวงศ์ชิง ในพ.ศ. 2187 ราชวงศ์ชิงเข้ายึดปักกิ่ง องค์ชายลียอนและพระราชบิดาจึงย้ายไปที่ปักกิ่ง และถูกปล่อยตัวกลับพร้อมกับพระราชบิดาในปีเดียวกัน และพระราชบิดาได้เป็นวังเซจา (องค์ชายรัชทายาท) แทนที่พระปิตุลาองค์ชายรัชทายาทโซฮย็อนที่สิ้นพระชนม์ไปในพ.ศ. 2188

ในพ.ศ. 2192 องค์ชายรัชทายาทพงนิมขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าฮโยจง องค์ชายลียอนได้รับแต่งตั้งเป็นวังเซจาในพ.ศ. 2194 และเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในพ.ศ 2202 วังเซจาจึงขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าฮย็อนจง

แต่ทันทีที่ขึ้นครองราชย์ พระเจ้าฮย็อนจงก็ทรงประสบปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายตะวันตกและฝ่ายใต้ เรื่องที่ว่าพระอัยยิกาแจอี มเหสีของพระเจ้าอินโจ พระมารดาเลี้ยงของพระเจ้าฮโยจง จะต้องใส่อาภรณ์ไว้ทุกข์ให้พระเจ้าฮโยจงเป็นเวลานานเท่าไร เพราะตามหลักขงจื้อไม่ได้กำหนดไว้เรื่องการปฏิบัติระหว่างแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงที่สืบทอดสมบัติครองครัว ฝ่ายตะวันตก ภายใต้การนำของซงชียอล เสนอว่าให้พระอัยยิกาแจอีสวมชุดไว้ทุกข์เป็นเวลาหนึ่งปี เพราะไม่ได้เป็นพระมารดาแท้ๆของพระเจ้าฮโยจง แต่ฝ่ายใต้นำโดยฮอจอกเสนอให้พระนางใส่ชุดไปสามปี พระเจ้าฮโยจงเป็นกษัตริย์

พระเจ้าฮย็อนจงทรงต้องการสร้างความสมดุลอำนาจของทั้งสองฝ่าย จึงมีพระราชโองการให้พระอัยยิกาแจอีสวมชุดไว้ทุกข์เป็นเวลาหนึ่งปี แต่แต่งตั้งให้ฮอจอกเป็นอัครเสนาบดี เพื่อถ่วงดุลอำนาจ

ในพ.ศ. 2217 พระพันปีอินซอน พระราชมารดาของพระเจ้าฮย็อนจง สวรรคต ก็เกิดคำถามขึ้นอีกว่าพระอัยยิกาแจอีไว้ทุกข์นานเท่าไร ทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันไปเรื่อย จนพระเจ้าฮย็อนจงสวรรคตในปีเดียวกัน

พระนามเต็มแก้ไข

สมเด็จพระราชา ฮย็อนจง แทโจ โซฮยู ยองยุง ดนด็อก ซูซอง ซุนมุน ซุกมู คยุนกิล ชางฮโย แห่งเกาหลี

พระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

 • พระราชบิดา
 • พระราชมารดา
 • พระมเหสี
  • สมเด็จพระราชินีมยองซอง ตระกูลคิม แห่งชองพุง (명성왕후 김씨)
 • พระราชโอรส
 • พระราชธิดา
  • องค์หญิงมยองซอน (명선공주 ,明善公主 ,1660 - 1673)พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมยองซอง ตระกูลคิม แห่งชองพุง
  • องค์หญิงมยองฮเย (명혜공주 ,明惠公主 ,1665 - 1673)พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมยองซอง ตระกูลคิม แห่งชองพุง
  • องค์หญิงมยองอัน (명안공주 ,明安公主 ,1667 - 1687)พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมยองซอง ตระกูลคิม แห่งชองพุง
ก่อนหน้า พระเจ้าฮย็อนจงแห่งโชซ็อน ถัดไป
พระเจ้าฮโยจง   พระมหากษัตริย์แห่งโชซ็อน
(พ.ศ. 2202 - พ.ศ. 2217)
  พระเจ้าซุกจง