พระเจ้าฮย็องจงแห่งโชซ็อน

พระเจ้าฮย็อนจง (현종 顯宗) เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 18 แห่งราชวงศ์โชซ็อน ในรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาขัดแย้งระหว่างฝ่ายตะวันตกและฝ่ายใต้

พระเจ้าฮย็อนจง
พระมหากษัตริย์แห่งโชซ็อน
ครองราชย์28 มิถุนายน ค.ศ. 1659 – 17 กันยายน ค.ศ. 1674
รัชสมัย15 ปี 81 วัน
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าฮโยจง
รัชกาลถัดไปพระเจ้าซุกจง
พระราชสมภพ14 มีนาคม ค.ศ. 1641(1641-03-14)
เฉิ่นหยาง ราชวงศ์ชิง
สวรรคต17 กันยายน ค.ศ. 1674(1674-09-17) (33 ปี)
ฮันซ็อง อาณาจักรโชซ็อน
พระราชบุตรพระเจ้าซุกจง
พระบรมนามาภิไธย
อี ย็อน (이연,李棩)
ราชวงศ์โชซ็อน
ราชสกุลลี
พระราชมารดาพระนางอินซ็อน
พระเจ้าฮย็องจงแห่งโชซ็อน
ฮันกึล
현종
ฮันจา
顯宗
อาร์อาร์Hyeonjong
เอ็มอาร์Hyŏnjong
ชื่อเกิด
ฮันกึล
이연
ฮันจา
李棩
อาร์อาร์I Yeon
เอ็มอาร์Yi Yŏn
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล
경직
ฮันจา
景直
อาร์อาร์Gyeongjik
เอ็มอาร์Kyŏngjik

ลี ยอน เป็นพระโอรสขององค์ชายพงนิม พระราชสมภพเมื่อพ.ศ. 2184 ที่เมืองเฉิ่นหยาง ขณะที่พระราชบิดาไปเป็นองค์ประกันแก่ราชวงศ์ชิง ในพ.ศ. 2187 ราชวงศ์ชิงเข้ายึดปักกิ่ง องค์ชายลียอนและพระราชบิดาจึงย้ายไปที่ปักกิ่ง และถูกปล่อยตัวกลับพร้อมกับพระราชบิดาในปีเดียวกัน และพระราชบิดาได้เป็นวังเซจา (องค์ชายรัชทายาท) แทนที่พระปิตุลาองค์ชายรัชทายาทโซฮย็อนที่สิ้นพระชนม์ไปในพ.ศ. 2188

ในพ.ศ. 2192 องค์ชายรัชทายาทพงนิมขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าฮโยจง องค์ชายลียอนได้รับแต่งตั้งเป็นวังเซจาในพ.ศ. 2194 และเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในพ.ศ 2202 วังเซจาจึงขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าฮย็องจง

แต่ทันทีที่ขึ้นครองราชย์ พระเจ้าฮย็อนจงก็ทรงประสบปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายตะวันตกและฝ่ายใต้ เรื่องที่ว่าพระหมื่นปีชางรยอลมเหสีของพระเจ้าอินโจ พระมารดาเลี้ยงของพระเจ้าฮโยจง จะต้องใส่อาภรณ์ไว้ทุกข์ให้พระเจ้าฮโยจงเป็นเวลานานเท่าไร เพราะตามหลักขงจื้อไม่ได้กำหนดไว้เรื่องการปฏิบัติระหว่างแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงที่สืบทอดสมบัติครองครัว ฝ่ายตะวันตก ภายใต้การนำของซงชียอล เสนอว่าให้พระอัยยิกาแจอีสวมชุดไว้ทุกข์เป็นเวลาหนึ่งปี เพราะไม่ได้เป็นพระมารดาแท้ๆของพระเจ้าฮโยจง แต่ฝ่ายใต้นำโดยฮอจอกเสนอให้พระนางใส่ชุดไปสามปี พระเจ้าฮโยจงเป็นกษัตริย์

พระเจ้าฮย็อนจงทรงต้องการสร้างความสมดุลอำนาจของทั้งสองฝ่าย จึงมีพระราชโองการให้พระหมื่นปีชางรยอลสวมชุดไว้ทุกข์เป็นเวลาหนึ่งปี แต่แต่งตั้งให้ฮอจอกเป็นอัครเสนาบดี เพื่อถ่วงดุลอำนาจ

ในพ.ศ. 2217 พระพันปีอินซอน พระราชมารดาของพระเจ้าฮย็อนจง สวรรคต ก็เกิดคำถามขึ้นอีกว่าพระหมื่นปีชางรยอลไว้ทุกข์นานเท่าไร ทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันไปเรื่อย จนพระเจ้าฮย็องจงสวรรคตในปีเดียวกัน

พระนามเต็ม

แก้

สมเด็จพระราชา ฮย็องจง แทโจ โซฮยู ยองยุง ดนด็อก ซูซอง ซุนมุน ซุกมู คยุนกิล ชางฮโย แห่งเกาหลี

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้
 • พระราชบิดา
 • พระราชมารดา
 • พระมเหสี
  • พระนางมย็องซ็อง ตระกูลคิม แห่งชองพุง (명성왕후 김씨)
 • พระราชโอรส
 • พระราชธิดา
  • องค์หญิงมยองซอน (명선공주 ,明善公主 ,1660 - 1673) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมยองซอง ตระกูลคิม แห่งชองพุง
  • องค์หญิงมยองฮเย (명혜공주 ,明惠公主 ,1665 - 1673) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมยองซอง ตระกูลคิม แห่งชองพุง
  • องค์หญิงมยองอัน (명안공주 ,明安公主 ,1667 - 1687) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมยองซอง ตระกูลคิม แห่งชองพุง

พงศาวลี

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าฮย็องจงแห่งโชซ็อน ถัดไป
พระเจ้าฮโยจง   กษัตริย์แห่งโชซ็อน
(พ.ศ. 2202 - พ.ศ. 2217)
  พระเจ้าซุกจง|}