เจ้าชายช็องว็อน

เจ้าชายช็องว็อน (เกาหลี: 정원군) หรือในภายหลังได้รับการสถาปนาเป็น พระเจ้าวอนจงแห่งโชซ็อน พระราชโอรสใน พระเจ้าซ็อนโจ ที่ประสูติแต่ พระสนมอินบิน จากตระกูลคิมแห่งซูวอน เป็นพระราชอนุชาต่างพระมารดาของ เจ้าชายควังแฮ พระราชาลำดับที่ 15 และเป็นพระราชบิดาของ องค์ชายนึงยาง ที่ในภายหลังได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น พระเจ้าอินโจ พระราชาลำดับที่ 16 แห่งโชซ็อน

เจ้าชายช็องว็อน
ประสูติ2 สิงหาคม ค.ศ. 1580
พระราชวังคย็องบก ฮันยาง ราชอาณาจักรโชซ็อน
ลีบู
สิ้นพระชนม์29 ธันวาคม ค.ศ. 1619 (39 ปี 149 วัน)
ฮันยาง ราชอาณาจักรโชซ็อน
พระราชบุตรพระเจ้าอินโจ
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
พระเจ้าวอนจงแห่งโชซ็อน
ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาพระเจ้าซ็อนโจแห่งโชซ็อน
พระมารดาพระสนมอินบิน จากตระกูลคิมแห่งซูวอน

พระประวัติ แก้

เจ้าชายช็องว็อนประสูติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1580 ที่ พระราชวังคย็องบก มีพระนามเดิมว่า ลีบู เป็นพระราชโอรสใน พระเจ้าซ็อนโจ พระราชาลำดับที่ 14 ที่ประสูติแต่ พระสนมอินบิน จากตระกูลคิมแห่งซูวอน พระสนมองค์โปรด

ใน ค.ศ. 1604 เจ้าชายช็องว็อนได้รับการเลื่อนพระอิสริยยศเนื่องจากพระองค์ได้พาพระเจ้าซ็อนโจพระราชบิดาหนีภัยสงครามระหว่างสงครามรุกรานเกาหลีของญี่ปุ่น

สิ้นพระชนม์ แก้

เจ้าชายช็องว็อนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1619 หรือ 4 ปีก่อนที่องค์ชายนึงยางผู้เป็นพระโอรสจะขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น พระเจ้าอินโจ ขณะมีพระชนมายุเพียง 39 พรรษา

พระราชวงศ์ แก้

  • พระบิดา : พระเจ้าซ็อนโจ (King Seonjo of Joseon) (26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1558 — 16 มีนาคม ค.ศ. 1608)
    • พระอัยกา : ลีโช เจ้าชายท็อกฮึง (Prince Deokheung) (2 เมษายน ค.ศ. 1530 — 14 มิถุนายน ค.ศ. 1559)
    • พระอัยยิกา : เจ้าหญิงพระชายาฮาดง จากตระกูลจองแห่งฮาดง (Grand Princess Consort Hadong of the Hadong Jeong Clan) (23 กันยายน ค.ศ. 1522 — 24 มิถุนายน ค.ศ. 1567)

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้